Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zakończenie remontów dróg gminnych

2015-12-02 do 2015-12-16 // Oglądano: 1901 // Wstecz
W ostatnim czasie odebrane zostały kolejne inwestycje drogowe w gminie Czarny Dunajec.

Zmodernizowane zostały m.in. drogi gminne. 

Chochołów:
- Droga „Borowa” (droga dojazdowa do ścieżki rowerowej – bitumiczna) – dł. 2400,00 m, szer. 2,70 m - 316 572,48 zł
- Droga - Trasa Chochołowsko-Wierchowa „Od Cmentarza do drogi powiatowej” (droga dojazdowa do ścieżki rowerowej – bitumiczna) – dł. 920,00 m, szer. 4,00 m - 372 645,68 zł

Chochołów – Ciche:
- Droga Trasa Chochołowsko-Wierchowa Chochołów-Ciche (droga dojazdowa do ścieżki rowerowej – tłuczniowa) – dł. 4560,00 m, szer. 3,00 m - 390 998,80 zł

Ciche:
- Droga „Do Wajdy” – bitumiczna - dł. 47,00 m, szer. 3,00 m - 11 055,03 zł
- Droga „Dorcokowa” – bitumiczna - dł. 110,00 m, szer. 2,50 m - 33 148,32 zł

Ciche - Stare Bystre:
- Droga - Trasa Chochołowsko-Wierchowa (droga dojazdowa do ścieżki rowerowej – bitumiczna) - dł. 1350,00 m, szer. 4,00 - 641 334,30 zł

Ciche: 
- Droga „Sobury” – bitumiczna - dł. 55,00 m szer. 2,50 m - 12 782,16 zł
- Odbiór remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - 20 976,01

Czarny Dunajec:
- Droga „k/Tomka” – bitumiczna - dł. 44,00 m szer. 2,70 m - 12 210,62 zł
- Droga „Do Mostu” (droga dojazdowa do ścieżki rowerowej – bitumiczna) - dł. 230,00 m, szer. 3,50 m - 66 694,29 zł
- Droga „Chodnikowa” (droga dojazdowa do ścieżki rowerowej - bitumiczna)
- dł. 3 000,00 m, szer. 2,70 m - 436 969,80 zł
- Odwodnienie drogi „k/Tomka” - 2 730,00 zł

Czerwienne:
- Droga „Kaćkosowa” – bitumiczna - dł. 50,00 m szer. 2,70 m - 11 186,66 zł
- Droga „Ubocz” – bitumiczna - dł. 40,00 m, szer. 2,70 m - 3 680,78
- Droga „Błynowa” – utrwalenie nawierzchni frezem - dł. 200,00 m, szer. 3,80 m – 20683,07 zł
- Droga „Nędzowa” – bitumiczna - dł. 110,00 m, szer. 2,70 m - 21 326,75 zł
- Droga „Gromadowa” – bitumiczna - dł. 220,00 m, szer. 2,70 m - 41 453,25 zł

Dział:
Droga „Przed Oknami” – bitumiczna - dł. 75,00 m, szer. 2,70 m - 24 107,69 zł

Koniówka:
- Droga „Do Boru” (droga dojazdowa do ścieżki rowerowej – bitumiczna) - dł. 1 650,00 m, szer. 3,00 m - 319 601,97 zł
- Droga „Szepankówka” – bitumiczna dł. 80,00 m, szer. 2,50 m - 13 000,00 zł

Odrowąż:
- Odwodnienie drogi gminnej „Sołtystwo” - 3 082,26 zł

Piekielnik:
- Odwodnienie drogi „Malatowa” - 4 573,25 zł
- Droga „Do Kąsia” – tłuczniowa - dł. 50,00 m, szer. 4,00 m - 9 132,50 zł

Pieniążkowice:
- Remontu chodnika przy drodze „Stara Droga” - 3 639,67 zł
- Remontu zjazdu bitumicznego drogi „Do Dziuboka” - 3 300,31 zł
- Odwodnienie drogi „Do Skupniów” - 3 243,20 zł
- Odwodnienie drogi „Do Czopów” - 5 701,85 zł 
- Remontu przepustu „Droga przez Wieś” - 1 736,85 zł

Podczerwone: 
- Droga „Ogrojcowa” dotknięta klęską żywiołową – bitumiczna dł. 610,00 m, szer. 3,00 m - 162 890,13 zł
- Remontu zjazdu z DW 958 na drogę „Do Torfowni” - 4 672,82 zł
- Droga „Do Torfowni” (droga dojazdowa do ścieżki rowerowej – bitumiczna) - dł. 800,00 m, szer. 2,70 m - 120 421,92 zł

Podszkle:
- Remont cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - 18 286,62 zł

Ratułów:
- Droga „Do Zmarzłego” – żwirowa - dł. 1 000,00 m szer. 3,00 m - 10 000,00 zł
- Droga „Do Górków” – bitumiczna - dł. 150,00 m, szer. 3,00 m - 40 415,56 zł
- Droga „Ciacianowa” – odwodnienie - 5 148,44 zł
- Droga „Malańdusiowa Góra” – żwirowa - dł. 230,00 m, szer. 2,50 m - 9 388,50 zł
- Droga „Huziańsko” – żwirowa - dł. 500,00 m, szer. 3,00 m - 18 975,00 zł
- Remont drogi żwirowej „Stara Droga” dł. 150,00 m - 5 100,00 zł

Wróblówka:
- Droga „k/ Czarnego Potoku” (droga dojazdowa do ścieżki rowerowej – bitumiczna) - dł. 410,00 m, szer. 3,00 m - 90 876,09 zł

Ponadto w ostatnim czasie podpisane zostały umowy na kolejne remonty:

Ciche:
- wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej drogi „Krawcowa Boczna” - dł. 300,00 m, szer. 3,00 m - 49 255,00 zł 
- wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej drogi „Rzepki” - dł. 195,00 m, szer. 3,00 m - 9 965,77 zł

Czerwienne: 
- wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi „Do Ziemiana” - dł. 125,00 m, szer. 3,00 m - 27 000,28 zł

Piekielnik: 
- wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej drogi „Lelingdonowa” - dł. 220,00 m, szer. 4,00 m - 28 287,60 zł

Pieniążkowice:
- remont odwodnienia drogi „Stara Droga” - 12 079,36 zł

Podczerwone:
- wykonanie robót uzupełniających - chodnik przy DW 958 - 200 773,03 zł
- wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej drogi „Przy Stacji Kolejowej” - dł. 220,00 m, szer. 4,00 m - 49 990,69 zł

Podszkle:
- remont odwodnienia drogi „Do Kołodzieja” dł. 100 m - 11 299,55 zł
- remont odwodnienia i nawierzchni tłuczniowej dróg „Do Koprów” i „Do Nutów” dł. 100 m - 17 278,70 zł
- remont odwodnienia i nawierzchni tłuczniowej dróg „Studzionki-Do Guta” dł. 100 m, Do Wojtecków” dł. 50 m, „Studzionki-Do Jaromina” dł. 300 m, „Studzionki-Jabłonka” dł. 300 m - 28 591,04 zł
- remont odwodnienia drogi „Do Zworków” - 15 707,03 zł
- remont nawierzchni tłuczniowej i odwodnienia dróg „Do Ratułowskich”, Studzionki-Jabłonka” dł. 100 m, „Do Nutów” dł. 100 m - 19 999,69 zł
- wykonanie barier i odwodnienia dróg „Zworki”, „Do Nutów”, „Martusiakowa”, „Do Koprów” dł. - 15 004,77 zł

Stare Bystre:
- wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi „Skałka” - dł. 200,00 m, szer. 3,00 m - 57 999,75 zł

Załuczne:
- wykonanie robót ziemnych na drogach „U Łopaty”, „Maśnice góra”, „Maśnice dół”, „U Tylki góra”, „Kocańdy dół”, „Lynorty dół”, „Lynorty góra” - 7 000,00 zł