Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE: Konserwacja Boiska sportowego „ORLIK” w miejscowościach: Czarny Dunajec, Piekielnik, Ciche

2016-03-01 do 2016-03-28 // Oglądano: 1997 // Wstecz

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czyszczenia i konserwacji boiska „ORLIK” w miejscowościach (małopolska, powiat nowotarski): Czarny Dunajec, Piekielnik, Ciche

II. Opis sposobu obliczania ceny ofert.

·        Wykonawca określi łączną cenę brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN .

·        Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  z wykonaniem zamówienia w tym m.in. podatek VAT, koszt dojazdu.

·        W osobnych punktach wyszczególni cenę brutto granulatu za 1 tonę ewentualnego uzupełnienia (granulat zielony / czarny: SBR i EPDM) oraz cenę za 1mb podklejania trawy.

 OPIS BOISKA

Boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m).

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m).

W ramach wykonywanych prac należy wykonać następujące czynności:

1.      konserwacji i czyszczenia boisk Orlik:

a.       Spulchnienie i rozdrobnienie granulatu

b.       Szczotkowanie murawy

c.       Prostowanie i odświeżenie włókien trawy

d.       Podklejanie trawy (w razie potrzeby)

e.       Inspekcja systemu drenażu

2.      Czyszczenie boiska Poliuretanowego

3.      Uzupełnienie Granulatu (w razie potrzeby)

Wszystkie zabiegi winny być wykonane przy użyciu specjalistycznych maszyn przeznaczonych do pielęgnacji nawierzchni ze sztucznej nawierzchni.

W celu sprawdzenia stanu technicznego boisk istnieje możliwość dokonania przez Oferentów wizji lokalnej kompleksów sportowych, których konserwacja jest przedmiotem zapytania.

III. Kryteria oceny oferty
a. Cena całościowa konserwacji boisk

b. Cena granulatu (1 tona czarnego oraz 1 tona zielonego) – w razie potrzeby uzupełnienia

IV. Termin wykonania: zostanie ustalony z wybranym oferentem.   

 

V. Miejsce  i termin  złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A. Telefon/fax: 18 26 571 79 lub emailem: ckip@ckip.org

do dnia 28.03.2016 roku do godz. 13:00, na załączonym formularzu (załącznik nr 1)

VI.  Wybór oferty nastąpi w dniu 30.03.2016r.


pdfZalacznik nr 1
Dodano: 2016-03-01 13:19:02Pobrano: 722 // 0.05 MB