Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy, nabycia i zamiany

2016-10-04 do 2016-10-28 // Oglądano: 1218 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny  Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r  / oraz Uchwał Nr Nr XVIII/183/2016, XVIII/184/2016, XVIII/185/2016, XVIII/186/2016, XVIII/187/2016, XVIII /188/2016, XVIII/190/2016 / 2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26.08.2015  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy, nabycia z ustanowieniem służebności gruntowej  oraz zamiany:


Oznaczenie  nieruchomości 

Cz. dz. ew. 5184/1  

Położenie  

Czarny Dunajec ul. Mościckiego 12               

Księga wieczysta

NS1T / 00103172/2    

Powierzchnia

 5 m²

Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

UP – Terenu usług publicznych

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność gospodarcza – antena do transmisji danych                           

Warunki umowy

Czynsz miesięczny 270,37zł netto,  coroczna waloryzacja czynszu

 

Okres dzierżawy / najmu

 

Przedłużenie umowy do 31 grudnia 2019 r .

 

Oznaczenie  nieruchomości 

Cz. dz. ew. 3815/1 

Położenie  

Czarny Dunajec ul. Kamieniec Dolny 55           

Księga wieczysta

NS1T / 00070547/1    

Powierzchnia

 5 m²

Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

UP – Terenu usług publicznych

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność gospodarcza – antena do transmisji danych                          

Warunki umowy

Czynsz roczny w wysokości 3 329,76 zł netto roczna waloryzacja czynszu

 

Okres dzierżawy / najmu

 

Przedłużenie umowy do 31 grudnia 2019 r .

 

Oznaczenie  nieruchomości 

Dz.ew. 2556/1

Położenie  

Dział

Księga wieczysta

                

Powierzchnia działki ew. 400/10

0.7639 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność rolnica    

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

RP-tereny użytków rolnych      

RW-tereny wód otwartych, dolin, potoków i zieleni wzdłuż cieków

Warunki umowy

Roczny czynsz w wysokości 50,00 zł               

Okres dzierżawy                                

Przedłużenie umowy do 31 grudnia 2019 r

 

Oznaczenie  nieruchomości 

Dz.ew.4791/4                        

Położenie  

Piekielnik 129 C – Ośrodek Zdrowia

Księga wieczysta

KW 87986,  NS1T / 00075051 / 2          

Powierzchnia lokalu 

130,42 m²

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność gospodarcza medyczna

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

UC – tereny usług o charakterze komercyjnym              

Warunki umowy

Miesięczny czynsz najmu 539,13 zł netto + opłaty

Coroczna waloryzacja czynszu.

Okres najmu                                   

Przedłużenie umowy do 31 grudnia 2030 r


Oznaczenie  nieruchomości 

Dz.ew. 2125/3 i 7637/42

Położenie  

Podczerwone                                      

Księga wieczysta

KW 71894                  

Powierzchnia baraków

Powierzchnia działek

 472 m²

0.3303 ha

Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

P – Tereny przemysłu                

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność gospodarcza

 

Warunki umowy

Czynsz miesięczny 1 654,69 zł netto,  coroczna waloryzacja czynszu

Okres dzierżawy / najmu

 

Przedłużenie umowy do 31 grudnia 2026 r .


Oznaczenie  nieruchomości 

Dz.ew. 3259 i 3260                     

Położenie  

Ratułów                                         

Księga wieczysta

NS1T / 00139018/6    

Powierzchnia

 0.0345 ha

Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

UP – Terenu usług publicznych

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Zakup nieruchomości na cel publiczny tj. urządzenie placu ćwiczeń OSP w Ratułowie

Warunki umowy

Zakup za kwotę  11 320,00 zł

Odpłatne ustanowienie służebności   gruntowej przejazdu, przechodu i przegonu szlakiem szerokości 4 m wzdłuż północnej granicy nabywanych działek 3259 i 3260 na rzecz każdoczesnych właścicieli dz.ew. 3258 za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości, która zostanie określona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego w sporządzonym operacie szacunkowym .         

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

Dz.ew. 3361/13                          

Położenie  

Czarny Dunajec                                  

Księga wieczysta

NS1T / 00070547/1    

Powierzchnia

 0.0106 ha

Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

MU1– Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Zamiana działek 3361/13 o pow. 0.0106 ha stanowiącą własność Gminy Czarny Dunajec za działkę ew. nr 3362/19 o pow.0.0093 ha. Zamiany dokonuje się w celu nabycia terenu na poszerzenie ulicy Parkowej w Czarnym Dunajcu

Czarny Dunajec dnia 2016.10.03