Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Informacja Wojewody Małopolski do publicznej wiadomości

2016-12-01 do 2016-12-29 // Oglądano: 1342 // Wstecz
Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 16 listopada 2016 r. decyzji Nr 158/16 znak: WI-XI.7840.6.17.2016.AS o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: »Przekroczenie kanalizacją sanitarną drogi wojewódzkiej nr 957 relacji Białka - Zawoja-Jabłonka - Czarny Dunajec - Nowy Targ w miejscach: ode. 110 km 3+552, ode. 110 km 3+948, ode, 110 km 4+297, ode. 110 km 4+953, ode. 110 km 5+044, ode. 110 km 5+339, ode. 110 km 5+385, ode. 120 km 0+297 oraz przejście w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 w odcinkach: ode. 110 od km 3+715 - 3+756, ode. 110 od km 4+313 - 4+371, ode. 110 od km 4+608 - 4+696, ode. 110 od km 4+768 -4+953, ode. 110 od km 5+134 - 5+184.

Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Czarny Dunajec, miejscowość Piekielnik, jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec, obręb ewidencyjny nr 0008 Piekielnik, nr działek ewidencyjnych: 303/1, 1098/9, 1100/3, 1357/13, 1955/1, 1947/1, 1957/1, 2288/12, 2683/3, 3102/1, 3118/13, 3620, 3832/1, 4539/3, 6970/4, 13246«.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, pokój nr 67, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zmianami) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.