Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ustalono przebieg obwodnicy Chochołowa

2016-12-10 do 2016-12-24 // Oglądano: 2303 // Wstecz
Ustalono przebieg obwodnicy ChochołowaWyprowadzenie ruchu tranzytowego z Chochołowa, zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze, zmniejszenie wypadkowości, ochrona zabytkowego centrum Chochołowa od wpływu ruchu tranzytowego, poprawa warunków ekologicznych mieszkańców mieszkających w korytarzu istniejącej drogi to założenia budowy obwodnicy Chochołowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958, która ma być modernizowana na całym odcinku od Chabówki do Zakopanego.

Droga wojewódzka nr 958 jest alternatywą dla znanej w całej Polsce, zatłoczonej „zakopianki”. W czasie wzmożonego ruchu, polecana jest, by szybciej dotrzeć m.in. do Zakopanego. Przebiega przez piękną, zabytkową miejscowość Chochołów, która jest żywym skansenem budownictwa regionalnego wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 

Aby wyprowadzić ruch z centrum miejscowości, a zarazem uchronić drewniane „chałupy” przez zniszczeniem powstał pomysł budowy obwodnicy. W związku z tym powstało kilkanaście wariantów z podwariantami wytyczenia trasy.

Rozważana była też opcja przedłużenia obwodnicy, by ominąć sąsiednią miejscowość Koniówkę, ale związku ze sprzeciwem mieszkańców tej miejscowości i faktem, że dotacja celowa przeznaczona jest głównie na obwodnicę Chochołowa zrezygnowano z tego pomysłu.

Podczas spotkania przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Urzędu Gminy Czarny Dunajec, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, sołectw Chochołów i Koniówka, które odbyło się w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, po burzliwej dyskusji wybrano wariant V prowadzący wschodnią stroną Chochołowa. Wybór trasy był istotny, by móc wprowadzić dalsze etapy realizacji inwestycji.

Prawie 5 kilometrowa obwodnica zacznie się na początku Chochołowa (przy granicy z Koniówką), a zakończy na jego końcu nieopodal granicy z Witowem. - Trasa przebiegać będzie po terenach rolnych, aż do skrzyżowania z drogą powiatową. Skrzyżowanie proponuje się wykonać z wydzielonymi pasami do skrętu w lewo z drogi głównej. Za skrzyżowaniem trasę poprowadzono poza występującym w tym miejscu osuwiskiem. Wariant ten nie koliduje z obszarem zlokalizowanego tam cmentarza. Następnie trasa biegnie w kierunku południowym, aby skręcić ostrym łukiem na zachód i przeciąć potok Czarny Dunajec i połączyć się z istniejącą drogą wojewódzką nr 958. Ukształtowanie terenu na trasie tego wariantu jest na tyle korzystne, że profil podłużny drogi można zaprojektować w taki sposób, aby nie były potrzebne istotne roboty ziemne – czytamy w opisie wariantu, który będzie doprecyzowany w toku dalszych prac projektowych.

Ja mówią przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich, projekt obejmie wytyczenie zjazdów, a tereny przyległe zyskają na wartości.

Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje w 2017 r. uzyskać decyzję środowiskową zgodną z wybranym wariantem. Jeśli uda się ją uzyskać to w 2018 r. można byłoby ogłaszać przetarg na projekt i budowę obwodnicy w terminie do końca 2021 roku.

- W planach województwa małopolskiego jest zapisana obwodnica Chochołowa. Finansowanie tej inwestycji planowane jest do 2021. W roku 2022 inwestycje w województwie będą rozliczane. Jeśli do tego czasu wystąpią protesty i nie uda się uzyskać spraw formalnych, stworzyć projektu wraz decyzją środowiskową na wniosek, który teraz składamy (potem będzie zmiana prawa) to wtedy inne gminy, miasteczka z województwa małopolskiego, które także chcą budowy obwodnic mogą te pieniądze wykorzystać – mówi prowadząca spotkanie w Czarnym Dunajcu, Marta Maj, p.o. dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Jak podkreślają uczestnicy spotkania, jeśli w przyszłości pojawią się dodatkowe środki, to istnieje także możliwość poprowadzenia obwodnicy sąsiedniej Koniówki i Podczerwonego i innych miejscowości położonych w tym rejonie.

Tekst i fot. Piotr Duraj