Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1/2016/JP na zorganizowanie zajęć nauki pływania dla dzieci w ramach realizacji programu Już pływam - w roku 2017

2016-12-20 do 2017-01-04 // Oglądano: 1684 // Wstecz

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1/2016/JP

na zorganizowanie zajęć nauki pływania dla dzieci w ramach realizacji programu „Już pływam”- w roku 2017 (pod warunkiem uzyskania dofinansowania projektu z budżetu Województwa Małopolskiego
w roku 2017)

 

1. Pełna nazwa Zamawiającego:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 7352843273, tel. (18)2613540, fax: (18)2613530

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie zajęć nauki pływania (wstęp na basen wraz z usługą instruktora nauki pływania) dla dzieci (grupa max 15 osób) na krytej pływalni
w wymiarze 1,5 h/ tydzień z następujących szkół:

1)- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie- IV grupy 60 dzieci,

2)- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Cichem- II grupy 30 dzieci,

3)-Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu- IV grupy 60 dzieci,

4)- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Piekielniku- II grupy 30 dzieci,

5)- Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach- I grupa 15 dzieci,

6)- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Starem Bystrem- IV grupy 60 dzieci,

7)- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Starem Bystrem- II grupy 30 dzieci,

8)-Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czerwiennem- II grupy 30 dzieci,

9)-Szkoła Podstawowa w Podszklu- II grupy 30 dzieci,

10)-Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 2 Ciche- II grupy 30 dzieci,

11)-Szkoła Podstawowa w Odrowążu- II grupy 30 dzieci,

12)-Szkoła Podstawowa w Podczerwonem- I grupa- 15dzieci,

13)-Szkoła Podstawowa w Chochołowie- II grupy 30 dzieci,

15)-Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennem- I grupa 15 dzieci.

Zamawiający przewiduje 10 wyjazdów, w ramach których dzieci będą uczyły się pływać pod okiem wykwalifikowanych instruktorów na krytych pływalniach.

Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za zorganizowanie zajęć nauki pływania dla
1 grupy (max 15 dzieci) pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, w wymiarze 1,5 h/tydzień. Zamawiający planuje zorganizować 31 grup x 15 dzieci= 465 dzieci, w II etapach (16 grup w I etapie i 15 grup w II etapie). Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmniejszenia ilości wyjazdów lub grup, jeśli będzie to ekonomicznie uzasadnione.

 

 

3. Termin wykonania zamówienia:

Zostanie dokładnie określony po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zamawiający przewiduje II etapy realizacji zadania. I etap od marca do czerwca 2017 roku oraz II etap od września do listopada 2017 roku.

 

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec. Na kopercie winna znaleźć się pieczątka oferenta oraz zapis: Dotyczy postepowania ofertowego nr 1/2016/JP .

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 4 stycznia 2017 roku- do godz. 14:00

 

 

5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

 

6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty,

 

7. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę.

 

 

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

20.12.2016 r. Iwona Wontorczyk, tel. (18)521 36 80

data (imię , nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

 

 

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia

 

 

z. up. Wójta Gminy Czarny Dunajec

p.o. Dyrektora GZO Anna Słodyczka


docxformularz ofertowy.
Dodano: 2016-12-20 09:56:44Pobrano: 578 // 0.01 MB
pdfformularz ofertowy
Dodano: 2016-12-20 09:56:44Pobrano: 601 // 0.03 MB