Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zakończenie realizacji projektu - Już pływam

2016-12-20 do 2017-01-03 // Oglądano: 1161 // Wstecz
Gmina Czarny Dunajec, zakończyła realizację projektu pn. „Już pływam”, który był skierowany do uczniów szkoły podstawowej z klas I-VI, którzy nie umieją pływać. Kursy nauki pływania zostały zorganizowane na krytych pływalniach w Zakopanem i Nowym Targu.

Projekt miał na celu nabycie przez najmłodszych podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa- poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania
z akwenów wodnych, a także poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów. Projekt był realizowany w II etapach- każdy z etapów obejmował po 10 wyjazdów na basen. Nauka pływania na basenie trwała 1,5 godziny. I etap trwał od 4 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. II etap zaś od 2 września 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.

Wartość dofinansowania udzielonego przez Województwo Małopolskie Gminie Czarny Dunajec wyniosła 39700,00 zł. Rodzice wpłacali po 100,00 złod dziecka- jako wkład własny do projketu. Wkład własny Gminy stanowił kwotę 32945,00 zł. Łączna wartość projektu wyniosła 105645,00 zł. W chwili obecnej trwa jego rozliczanie.

W realizacji projektu udział wzięły następujące szkoły:

1. Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu,
3. Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie,
4. Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem,
5. Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem,
6. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu,
7. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem,
8. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 SPSK im. Andrzeja Boboli w Starem Bystrem,
9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 SPSK w Starem Bystrem,

10. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu,

11. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach.

Łącznie projektem objętych zostało 330 dzieci z terenu Gminy Czarny Dunajec.