Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zaproszenie do składania ofert - na dowóz dzieci w ramach realizacji programu - Już pływam - w roku 2017

2017-01-05 do 2017-01-15 // Oglądano: 1678 // Wstecz

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na dowóz dzieci w ramach realizacji programu „Już pływam”- w roku 2017 (pod warunkiem uzyskania dofinansowania projektu z budżetu Województwa Małopolskiego w roku 2017)

 

1.Pełna nazwa Zamawiającego:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 7352843273, tel. (18)2613540, fax: (18)2613530

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci na basen w „Chochołowskich Termach” lub alternatywnie do Aquaparku w Zakopanem z następujących szkół:

I.Trasy osobno dla każdej ze szkół:

1) Trasa nr 1- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie- grupa 30 dzieci + 2 opiekunów,

2) Trasa nr 2- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Cichem- grupa 15 dzieci + 1 opiekun,

3) Trasa nr 3- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu- grupa 30 dzieci + 2 opiekunów,

4) Trasa nr 4- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Piekielniku- grupa 15 dzieci + 1 opiekun,

5) Trasa nr 5- Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach- grupa 15 dzieci + 1 opiekun,

6) Trasa nr 6- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem- grupa 30 dzieci + 2 opiekun,

7) Trasa nr 7- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem- grupa 15 dzieci + 1 opiekunów,

8) Trasa nr 8- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK
w Czerwiennem- grupa 15 dzieci + 2 opiekunów.

9) Trasa nr 9- Szkoła Podstawowa w Podszklu- grupa15 dzieci + 1 opiekun,

10) Trasa nr 10- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 2 Ciche- grupa 15 dzieci+ 1 opiekun,

11) Trasa nr 11- Szkoła Podstawowa w Odrowążu- grupa 15 dzieci + 1 opiekun,

12) Trasa nr 12- Szkoła Podstawowa w Podczerwonem- grupa 15 dzieci + 1 opiekun,

13) Trasa nr 13- Szkoła podstawowa w Chochołowie- grupa 15 dzieci + 1 opiekun,

14) Trasa nr 14- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennem- grupa 15 dzieci + 1 opiekun.

II. Trasy łączone:

1) Trasa nr 1A- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Cichem- grupa 15 dzieci + 1 opiekun oraz Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Cichem- grupa 15 dzieci + 1 opiekun,

2) Trasa nr 2A- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Piekielniku- grupa 15 dzieci + 1 opiekun oraz Szkoła Podstawowa w Podszklu-grupa 15 dzieci + 1 opiekun,

3) Trasa nr 3A- Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach- grupa 15 dzieci + 1 opiekun oraz Szkoła Podstawowa w Odrowążu-grupa 15 dzieci + 1 opiekunów,

4) Trasa nr 4A- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czerwiennem- grupa 15 dzieci + 2 opiekunów oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennem-grupa 15 dzieci + 1 opiekun.

Zamawiający przewiduje 10 wyjazdów, w ramach których dzieci będą uczyły się pływać pod okiem instruktorów na krytych pływalniach.

Oferty należy składać alternatywnie zarówno na jeden basen, jak i drugi, tak aby zamawiający mógł porównać, który wariant cenowy będzie dla niego korzystniejszy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na poszczególne trasy osobno lub łącznie na wszystkie trasy będące przedmiotem zamówienia. Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za

1 wyjazd z miejsca zbiórki przy szkole- na wybrany basen.

3.Termin wykonania zamówienia:

Zostanie dokładnie określony po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zamawiający przewiduje II etapy realizacji zadania. I etap od marca do czerwca 2017 roku oraz II etap od września do grudnia 2017 roku.

4.Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec. Na kopercie winna znaleźć się pieczątka oferenta oraz zapis: Dotyczy postepowania ofertowego nr 1/2017/JP w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15 stycznia 2017 roku.

5.Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

6.Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a)wypełniony i podpisany formularz oferty,

7.Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę.

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

5.01.2017 r. Iwona Wontorczyk, tel. (18)521 36 80

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia
pdfformularz ofertowy transport
Dodano: 2017-01-05 15:21:20Pobrano: 557 // 0.03 MB