Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017

2017-03-02 do 2017-03-31 // Oglądano: 1445 // Wstecz
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1. Mężczyzn urodzonych w 1998 roku;
2. Mężczyzn urodzonych w latach 1993 -1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 1996–1997, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 

4. Kobiety urodzone w latach 1993-1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;

5. Osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W ramach kwalifikacji wojskowej realizowane są następujące przedsięwzięcia:

1. przeprowadzanie badania lekarskiego i ustalanie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
2. następuje wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
3. zakładana lub aktualizowana jest ewidencja wojskowa;
4. wydawane są wojskowe dokumenty osobiste;
5. prowadzona jest rekrutacja do ochotniczych form służby wojskowej.

 


DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

2. dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);

3. aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;

4.dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki;

5. oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

 

 

Termin stawiennictwa dla mieszkańców Gminy Czarny Dunajec został wyznaczony na: 06-13.03.2017r. Miejsce: Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 74

Bardzo proszę wszystkie osoby które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie o wcześniejszą informację. Telefon 182613541 lub osobiście, lub

pok.41,

Urząd Gminy Czarny Dunajec , ul J. Piłsudskiego 2


pngtank-1530070_1280
Dodano: 2017-01-20 09:15:20Pobrano: 442 // 0.47 MB