Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykonanie zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Czarny Dunajec.

2017-02-24 do 2017-03-02 // Oglądano: 1594 // Wstecz

Wykonanie zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego na terenie
Gminy Czarny Dunajec

 

 

 

1.      Zamawiający:

 

Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162

 

2.     Okres zamówienia:

 

Wykonanie zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego nastąpi w trzech terminach:

            I.     Pierwszy zabieg – od 20 kwietnia 2017 r. najpóźniej do 15 maja 2017 r. w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych, tj. występowania intensywnych opadów atmosferycznych.

         II.     Drugi zabieg– od 1 czerwca 2017 r. do 15 czerwca 2017 r.

       III.      Trzeci zabieg – od 15 lipca  2017 r. do 31 lipca 2017 r.

 

W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych ww. terminy realizacji poszczególnych zabiegów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, że realizacja zadania nastąpi do dnia 30.09.2017 r.

 

Termin podpisania umowy z Oferentem jest uzależniony od daty przyznania dotacji na zadanie pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarny Dunajec” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Zamawiający podpisze umowę z Oferentem na okres realizacji zadania, tj. do 30.09.2017 r.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

 

Zamawiający zleci wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu w roku 2017 trzech jednorazowych zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego w trzech miejscowościach na terenie Gminy Czarny Dunajec: Chochołów, Czarny Dunajec oraz Odrowąż, na obszarze
o łącznej powierzchni 74,13 arów.

 

Zabiegi wykonane zostaną przez Oferenta w terminach wskazanych w umowie przez Zamawiającego przy użyciu środków chemicznych (herbicydów) zakupionych
i udostępnianych przez Zamawiającego. Zapytanie dotyczy wyłącznie wykonania samej usługi likwidacji barszczu Sosnowskiego bez zakupu środków chemicznych przez Oferenta.

 

Wykonanie zabiegów na ww. obszarze obejmie:

a)zabiegi mechaniczne poprzez koszenie oraz ręczne wykopywanie korzeni lub ucinanie poniżej szyjki korzeniowej,

b)     zabieg chemiczny ręczny przy użyciu ręcznych opryskiwaczy plecakowych,

c)zabieg chemiczny ręczny strzykawkowy (zabieg wykonywany na brzegach cieków lub zbiorników wodnych).

 

Zamawiający zastrzega sobie, że niezależnie od rodzaju zastosowanej metody zwalczania barszczu Sosnowskiego Oferent zabezpieczy ścięte rośliny, tak aby uniemożliwić kontakt
z ludźmi, bądź rozsianiem się.

 

Oferent postąpi z uzyskanymi na skutek przeprowadzonych metod zwalczania roślinami i ich częściami zgodnie z praktyką ich unieszkodliwiania.

 

Oferent zobowiązany jest do wykonania zabiegów zgodnie z zasadami zawartymi
w opracowaniu „Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski” wykonanym przez Fundację „Palący Problem – Heracleum” na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

Oferent zobowiązany jest do posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz sprzętu umożliwiającego wykonanie zabiegów, jak również odzieży ochronnej, zabezpieczającej przed poparzeniem. Praca przy zwalczaniu barszczu Sosnowskiego wymaga używania: kompletnej odzieży ochronnej (z nienasiąkliwych i nieprzemakalnych materiałów) okrywającej całe ciało (wskazane jest stosowanie osłon na buty), długich gumowych rękawic, pełnych masek ochronnych lub przynajmniej okularów ochronnych. Stosowanie środków chemicznych zawsze musi odbywać się zgodnie z przepisami, adekwatnie do uwarunkowań lokalnych oraz z zachowaniem środków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

4.      Miejsce i termin składania ofert:

 

Termin składania ofert: do dnia 02.03.2017 r. do godz. 1530. Oferty można składać
na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2,
34-470 Czarny Dunajec w godzinach 730-1530.

 

Oferty mogą być również składane w formie pisemnej, elektronicznej: za pomocą e-mail
(na adres gmina@czarny-dunajec.pl) lub faxem na numer 18-26-135-30.

 

O wynikach Oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w dniu 03.03.2017 r.,
w godzinach 800-1500.

 

5.      Kryterium wyboru Oferenta:

 

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto za wykonie usługi, zaoferowana przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

 

Cena zawiera wyłącznie wykonanie trzech zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego na wskazanym obszarze, zgodnie z przedmiotem zamówienia.

 

6.      Dane kontaktowe:

 

Sprawę prowadzi: Monika Zwijacz, Referat Ochrony Środowiska, tel. 18-26-135-37,
e-mail: mzwijacz@czarny-dunajec.pl