Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Już pływam

2017-03-17 do 2017-03-31 // Oglądano: 1709 // Wstecz
Już pływamGmina Czarny Dunajec, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, także w roku 2017 będzie realizowała małopolski projekt pn. „Już pływam”, który jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, którzy nie umieją pływać.

Gmina Czarny Dunajec, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, także w roku 2017 będzie realizowała małopolski projekt pn. „Już pływam”, który jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, którzy nie umieją pływać. Zostaną dla nich zorganizowane kursy nauki pływania na basenie w „Chochołowskich Termach”. Projekt ma na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania
z akwenów wodnych a także poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów. Projekt będzie realizowany w II etapach- każdy z etapów obejmuje po 10 wyjazdów na basen. Nauka pływania na basenie trwa 1,5 godziny. I etap od 13 marca 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. II etap od 2 września 2017 roku do 15 grudnia 2017 roku.

Wartość dofinansowania udzielonego przez Województwo Małopolskie Gminie Czarny Dunajec wynosi 48 650,00 zł. Wkład własny rodziców wynosi 100,00 zł od dziecka. Wkład własny Gminy stanowi kwota 34 550,00 zł. Łączna wartość projektu została oszacowana na kwotę 130 200,00 zł.

W realizacji projektu biorą udział następujące szkoły:

1.Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku-
(30 dzieci),

2.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu- (30 dzieci),

3.Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie-
(60 dzieci),

4.Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem-
(30 dzieci),

5.Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem-
(30 dzieci),

6.Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu- (60 dzieci),

7.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem- (30 dzieci),

8.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 SPSK im. Andrzeja Boboli w Starem Bystrem-
60 dzieci),

9.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 SPSK w Starem Bystrem- (30 dzieci),

10. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu- (30 dzieci),

11. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach- (15 dzieci),

12. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Andrzeja Knapczyka- Ducha w Czerwiennem-
(15 dzieci),

13. Szkoła Podstawowa w Podczerwonem- (15 dzieci),

14. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie- (30 dzieci).

Łącznie projektem objętych zostanie 465 dzieci z terenu Gminy Czarny Dunajec.

Szczegółowych informacji na temat realizacji projektu można uzyskać pod numerem telefonu: (18)521 36 80 u koordynatora projektu Pani Iwony Wontorczyk lub u dyrektorów szkół.