Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Chochołów - Wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku architektury drewnianej w miejscowości Chochołów na muzeum przyrodnicze wraz w wykonaniem ekspozycji multimedialnej

2017-05-12 do 2017-06-05 // Oglądano: 1900 // Wstecz

Projekt pt. „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” nr PLSK.01.01.00-12-0052/16 realizowany w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku architektury drewnianej w miejscowości Chochołów na muzeum przyrodnicze wraz w wykonaniem ekspozycji multimedialnej w ramach projektu pt. Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko słowackiego pogranicza
 
Znak sprawy: RB.271.9.2017

Ogłoszenie nr 506694-N-2017 z dnia 12-05-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

  Nowy termin składania ofert: do dnia 05-06-2017 do godz. 11.00 - termin został wydłużony
Nowy termin otwarcia ofert: w dniu 05-06-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro) - termin został przesunięty

pdfOgloszenie_BZP_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:01Pobrano: 436 // 0.61 MB
pdfSIWZ_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:08Pobrano: 539 // 19.56 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:09Pobrano: 540 // 0.51 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:11Pobrano: 497 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:12Pobrano: 505 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:13Pobrano: 535 // 0.71 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot-uslug_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:14Pobrano: 534 // 0.13 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:16Pobrano: 490 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:17Pobrano: 520 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:17Pobrano: 515 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:18Pobrano: 513 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:19Pobrano: 510 // 0.13 MB
zipZalacznik_11_Przedmiary_robot_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:25Pobrano: 634 // 11.40 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:43Pobrano: 591 // 47.56 MB
zipZalacznik_13_Projekt_koncepcyjny_ekspozycji_2017-09
Dodano: 2017-05-12 09:49:49Pobrano: 622 // 12.82 MB
pdfOdpowiedź na zapytanie z dnia 30-05-2017
Dodano: 2017-05-30 11:37:02Pobrano: 464 // 0.43 MB
pdfZmiana treści SIWZ (zmiana terminu składania ofert) - z dnia 30-05-2017
Dodano: 2017-05-30 11:38:28Pobrano: 407 // 0.41 MB
pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - z dnia 30-05-2017
Dodano: 2017-05-30 11:39:23Pobrano: 425 // 0.50 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-06-05 12:50:26Pobrano: 527 // 0.57 MB
pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
Dodano: 2017-06-07 12:59:31Pobrano: 442 // 0.36 MB