Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Piekielnik - Jednostka OSP - Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu GCBA dla jednostki OSP w Piekielniku

2017-07-28 do 2017-08-08 // Oglądano: 1737 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na dostawy

nazwa zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu GCBA dla jednostki OSP w Piekielniku

Znak sprawy: RB.271.22.2017

Ogłoszenie nr 559750-N-2017 z dnia 28-07-2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 08-08-2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 08-08-2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2017-22
Dodano: 2017-07-28 09:25:52Pobrano: 412 // 0.57 MB
pdfSIWZ_2017-22
Dodano: 2017-07-28 09:26:01Pobrano: 491 // 13.84 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-22
Dodano: 2017-07-28 09:26:02Pobrano: 407 // 0.26 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-22
Dodano: 2017-07-28 09:26:03Pobrano: 407 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-22
Dodano: 2017-07-28 09:26:05Pobrano: 404 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-22
Dodano: 2017-07-28 09:26:06Pobrano: 547 // 0.54 MB
docZalacznik_05_Wykaz-dostaw_2017-22
Dodano: 2017-07-28 09:26:08Pobrano: 410 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-22
Dodano: 2017-07-28 09:26:09Pobrano: 425 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-22
Dodano: 2017-07-28 09:26:09Pobrano: 406 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-22
Dodano: 2017-07-28 09:26:10Pobrano: 410 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-22
Dodano: 2017-07-28 09:26:12Pobrano: 405 // 0.13 MB
pdfZalacznik_10_Szczegolowy_opis_wymogow_2017-22
Dodano: 2017-07-28 09:26:13Pobrano: 515 // 0.30 MB
pdfinformacja z otwarcia ofert.pdf
Dodano: 2017-08-08 12:14:00Pobrano: 424 // 0.48 MB
pdf17_Informacja_o_zawarciu_umowy_www_2017-22
Dodano: 2017-08-21 09:46:40Pobrano: 390 // 0.33 MB