Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Małopolskie dofinansowania dla OSP z Gminy Czarny Dunajec

2017-08-08 do 2017-08-22 // Oglądano: 1579 // Wstecz
Małopolskie dofinansowania dla OSP z Gminy Czarny DunajecGmina Czarny Dunajec po raz kolejny przystąpiła do projektów organizowanych przez Małopolski Urząd Marszałkowski „Małopolskie Remizy 2017” i „Bezpieczna Małopolska 2017”.

W ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017” umowę gwarantującą przyznanie dotacji otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Dunajcu. Projekt obejmie remont wieży na budynku OSP Czarny Dunajec. Dofinansowanie wynosi 37 217,00 zł. 

W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017” umowy gwarantujące przyznanie dotacji otrzymały jednostki OSP Czarny Dunajec, OSP Ciche Dolne, OSP Odrowąż, OSP Wróblówka, OSP Załuczne, OSP Czerwienne Górne i OSP Pieniążkowice. Dofinansowanie w wysokości 9066,00 zł obejmie zakup odzieży do działań bojowych – 15 szt.

Konkurs „Małopolskie Remizy” Województwo Małopolskiego ogłasza od 2009 r. W jego ramach małopolskie gminy otrzymują pomoc finansową na realizację prac budowlano-remontowych w remizach OSP. Od 2013 r. jest on realizowany przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW), który współfinansuje prace z zakresu m.in. termomodernizacji, wymiany okien oraz drzwi, czy inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. „Małopolskie Remizy” to autorski i unikatowy program w skali całego kraju. W tym czasie udało się wyremontować 743 małopolskie remizy strażackie.

W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska” gminy mogą z kolei starać się o środki na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W tym roku konkurs ogłoszono po raz trzeci.

Umowy potwierdzające przyznanie dofinansowania na remonty remiz i ich doposażenie przekazane zostały przedstawicielom gmin i jednostek przez wicemarszałka Wojciecha Kozaka i członka zarządu Grzegorza Lipca podczas spotkania w Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach.