Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 w sprawie: opłaty za III kwartał 2017 roku za dostawę wody z wodociągu publicznego w miejscowości Czarny Dunajec

2017-10-03 do 2017-10-21 // Oglądano: 1478 // Wstecz

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 495 Kodeksu cywilnego,

postanawia się, co następuję:

§1 

Z uwagi na stwierdzoną w dniach 28.08.2017 r. – 30.09.2017 r. niezdatność wody z wodociągu gminnego w miejscowości Czarny Dunajec do spożycia przez ludzi oraz potwierdzoną w dniu 28.08.2017 r. decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zakazie korzystania z wody do celów spożywczych, i decyzją PPIS z dnia 30.08.2017 r. podtrzymującą zakaz, z uwagi na przekroczenia kolejnych parametrów jakościowych m.in. takich jak: liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli, mętność oraz zapach – opłaty za III kwartał 2017 roku za dostawę wody z wodociągu publicznego w miejscowości Czarny Dunajec nalicza się dla wszystkich użytkowników w wysokości 50% opłaty kwartalnej.

§2 

Wykonanie zarządzenia zaleca się Skarbnikowi Gminy.

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


pdfZARZĄDZENIE Nr 149
Dodano: 2017-10-03 14:08:38Pobrano: 476 // 0.19 MB