Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości

2017-10-19 do 2017-12-30 // Oglądano: 1708 // Wstecz

Na podstawie art. 97a  „Ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. Ustawa o gospodarce nieruchomościami j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 Wójt Gminy Czarny Dunajec  i n f o r m u j e, że zamierza dokonać podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiących dz.ew. nr  989, 990, 1407, 1545/2 położone w Czarnym Dunajcu zgodnie z projektem przyjętym do zasobu Ośrodka  Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu pod nr KERG 4377/96/04.

Z projektem podziału jak również z innymi dokumentami dotyczącymi podziału można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu - pokój 32 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15. 30 w terminie do dnia 30 grudnia 2017r.