Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Konkursy Podhalańskiej LGD na wsparcie integracji branż oraz działań proekologicznych

2017-11-30 do 2017-12-16 // Oglądano: 1416 // Wstecz
Podhalańska LGD zaprasza podmioty działające na terenie gmin Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary do składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, które odpowiadają zakresowi operacji własnych LGD:

1) Konkurs nr 4/2017 w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.2.Wspieranie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu.

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór: Liczba działań w zakresie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu – minimum 3 szt

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru: Liczba podmiotów i/lub osób uczestniczących w tworzeniu sieci współpracy na rzecz promocji i sprzedaży produktów lokalnych – minimum 50 podmiotów/osób

Limit środków na konkurs 50.000,00 zł, jest to równocześnie minimalna kwota dofinansowania na jednego beneficjenta.

Szczegóły na stronie:

http://podhalanska.pl/ogloszenie-o-naborze-42017-na-operacje-inne-odpowiadajace-zakresowi-operacji-wlasnej/

2) Konkurs nr 3/2017 w zakresie Przedsięwzięcie 1.1.3.Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promowanie działań proekologicznych.

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór: Liczba inicjatyw edukacyjnych oraz informacyjno -promocyjnych z zakresu ekologii, ochrony

środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu – 4 szt

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru: Liczba uczestników/odbiorców inicjatyw prośrodowiskowych i proekologicznych – 300 osób

Limit środków na konkurs 50.000,00 zł, jest to równocześnie minimalna kwota dofinansowania na jednego beneficjenta.

Szczegóły na stronie:

http://podhalanska.pl/ogloszenie-o-naborze-32017-na-operacje-inne-odpowiadajace-zakresowi-operacji-wlasnej/

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz pod numeremtel. 18 20 11 543w godz.od 10:00 do 15:00