Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2017/JzG

2017-12-06 do 2017-12-14 // Oglądano: 1561 // Wstecz
na:
1. usługę wynajęcia stoku narciarskiego lub

2. wynajęcia stoku narciarskiego wraz instruktorem do nauki jazdy
3. wypożyczenia sprzętu narciarskiego dla dzieci w ramach realizacji programu „Jeżdżę z głową”- w roku 2018 (pod warunkiem uzyskania dofinansowania projektu z budżetu Województwa Małopolskiego w roku 2018)

1. Pełna nazwa Zamawiającego:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 7352843273, tel. (18)2613540, fax: (18)2613530

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie stoku narciarskiego dla dzieci/ lub wynajęcie stoku narciarskiego wraz z usługą instruktora oraz wypożyczenie sprzętu narciarskiego (narty z wiązaniami, buty, kijki, kask, ochraniacze dla dzieci które będą potrzebować)- niezbędnego do realizacji projektu przewidującego naukę jazdy na nartach dla dzieci
z następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie- II grupy, 24 dzieci,

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem- I grupa- 12 dzieci,

3. Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu- II grupy, 24 dzieci,

4. Szkoła Podstawowa w Piekielniku- I grupa, 12 dzieci,

5. Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach- I grupa, 12 dzieci,

6. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 1
w Starem Bystrem, IV grupy, 48 dzieci,

7. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 2
w Starem Bystrem, I grupa, 12 dzieci,

8. Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem- I grupa, 12 dzieci,

9. Szkoła Podstawowa w Podczerwonem- I grupa, 12 dzieci,

10. Szkoła Podstawowa nr 2 w Cichem- I grupa, 12 dzieci,

11. Szkoła Podstawowa w Odrowążu- II grupy, 24 dzieci,

12. Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennem- I grupa, 12 dzieci,

13. Szkoła Podstawowa w Podszklu- II grupy, 24 dzieci,

14. Szkoła Podstawowa w Załucznem- I grupa- 12 dzieci.

Zamawiający przewiduje 10 wyjazdów dwugodzinnych, w ramach których dzieci będą trenowały jazdę na nartach na wybranym stoku. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmniejszenia ilości wyjazdów, jeżeli będzie to ekonomicznie uzasadnione.

Oferty można składać alternatywnie zarówno na wynajem samego stoku, jak również na wynajęcie stoku wraz z usługą instruktora, tak aby zamawiający mógł porównać, który wariant cenowy będzie dla niego korzystniejszy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na poszczególne punkty zamówienia osobno. Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za 1 grupę, tj. 12 osób.

 

3. Termin wykonania zamówienia:

Zostanie dokładnie określony po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zamawiający przewiduje, iż termin wykonania zamówienia będzie przypadał na okres od 12 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku.

 

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec. Na kopercie winna znaleźć się pieczątka oferenta oraz zapis: Dotyczy postepowania ofertowego nr 1/2017/JzG .

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 14 grudnia 2017 roku- do godz. 14:00

 

5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

 

6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty,

 

7. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę.

 

 

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

6.12.2017 r. Iwona Wontorczyk, tel. (18) 521 36 80

data (imię , nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

 

 

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia

 

 

 

6.12.2017. r.

 

 

 

 

Józef Babicz

Wójt Gminy Czarny Dunajec

 pdfformularz ofertowy
Dodano: 2017-12-06 12:04:25Pobrano: 522 // 0.19 MB
docxformularz ofertowy.
Dodano: 2017-12-06 12:04:48Pobrano: 468 // 0.02 MB