Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2017/JzG

2017-12-15 do 2017-12-22 // Oglądano: 1536 // Wstecz
na dowóz dzieci w ramach realizacji programu „Jeżdżę z głową”- w roku 2018 (pod warunkiem uzyskania dofinansowania projektu z budżetu Województwa Małopolskiego
w roku 2018).

1. Pełna nazwa Zamawiającego:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 7352843273, tel. (18)2613540, fax: (18)2613530

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci na stok narciarki w Czerwiennem na Budzu lub na stok Długa Polana Sp. z.o.o. w Nowym Targu z następujących szkół:

I. Trasy osobno dla każdej ze szkół:

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie- II grupy, 24 dzieci + 2 opiekunów + ewentualnie 2 instruktorów;

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem- I grupa- 12 dzieci + 1 opiekun + ewentualnie 1 instruktor;

3. Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu- II grupy, 24 dzieci + 2 opiekunów + ewentualnie 2 instruktorów;

4. Szkoła Podstawowa w Piekielniku- I grupa, 12 dzieci + 1 opiekun + ewentualnie 1 instruktor;

5. Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach- I grupa, 12 dzieci + 1 opiekun + ewentualnie 1 instruktor;

6. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 1
w Starem Bystrem, IV grupy, 48 dzieci + 4 opiekunów + ewentualnie 4 instruktorów;

7. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 2
w Starem Bystrem, I grupa, 12 dzieci + 1 opiekun + ewentualnie 1 instruktor;

8. Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem- I grupa, 12 dzieci + 1 opiekun + ewentualnie 1 instruktor;

9. Szkoła Podstawowa w Podczerwonem- I grupa, 12 dzieci + 1 opiekun + ewentualnie 1 instruktor;

10. Szkoła Podstawowa nr 2 w Cichem- I grupa, 12 dzieci + 1 opiekun + ewentualnie 1 instruktor;

11. Szkoła Podstawowa w Odrowążu- II grupy, 24 dzieci, + 2 opiekunów + ewentualnie 2 instruktorów;

12. Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennem- I grupa, 12 dzieci + 1 opiekun + ewentualnie 1 instruktor;

13. Szkoła Podstawowa w Podszklu- II grupy, 24 dzieci + 2 opiekunów + ewentualnie 2 instruktorów;

14. Szkoła Podstawowa w Załucznem- I grupa- 12 dzieci + 1 opiekun + ewentualnie 1 instruktor;

 

II. Trasy łączone:

1) Trasa nr 1A- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Cichem- grupa 12 dzieci
+ 1 opiekun + ewentualnie 1 instruktor oraz Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum
nr 2 w Cichem- grupa 12 dzieci + 1 opiekun + ewentualnie 1 instruktor,

2) Trasa nr 2A- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Piekielniku- grupa 12 dzieci
+ 1 opiekun + ewentualnie 1 instruktor oraz Szkoła Podstawowa w Podszklu- grupa
24 dzieci + 2 opiekunów + ewentualnie 2 instruktorów,

3) Trasa nr 3A- Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach- grupa 12 dzieci + 1 opiekun
+ ewentualnie 1 instruktor oraz Szkoła Podstawowa w Załucznem-grupa 12 dzieci
+ 1 opiekun + ewentualnie 1 instruktor,

4) Trasa nr 4A- Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK
w Czerwiennem- grupa 12 dzieci + 1 opiekun + ewentualnie 1 instruktorów oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennem- grupa 12 dzieci + 1 opiekun + ewentualnie
1 instruktor,

Zamawiający przewiduje 10 wyjazdów w ramach których dzieci będą trenowały jazdę na nartach na wybranym stoku. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmniejszenia ilości wyjazdów, jeżeli będzie to ekonomicznie uzasadnione.

Oferty należy składać alternatywnie zarówno na jeden stok jak i drugi, tak aby zamawiający mógł porównać, który wariant cenowy będzie dla niego korzystniejszy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na poszczególne trasy osobno lub łącznie na wszystkie trasy będące przedmiotem zamówienia. Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za
1 wyjazd z miejsca zbiórki przy szkole- na wybrany stok.

 

3. Termin wykonania zamówienia:

Zostanie dokładnie określony po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zamawiający przewiduje, iż termin wykonania zamówienia będzie przypadał na okres od 12 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku.

 

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec. Na kopercie winna znaleźć się pieczątka oferenta oraz zapis: Dotyczy postepowania ofertowego nr 2/2017/JzG .

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22 grudnia 2017 roku-
do godz. 14:00

 

5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty,

 

7. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę.

 

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

15.12.2017 r. Iwona Wontorczyk, tel. (18) 521 36 80

data (imię , nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

 

 

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia

 


docxformularz ofertowy transport.
Dodano: 2017-12-15 11:23:53Pobrano: 507 // 0.02 MB