Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

2017-12-22 do 2018-01-20 // Oglądano: 1126 // Wstecz
Na wniosek Wójta Gminy Czarny Dunajec Minister Rozwoju i Finansów przyznał środki w wysokości 59 850,00 zł. przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec.

Na podstawie przeprowadzonej przez szkoły analizy potrzeb w zakresie doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt określony w wykazie świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania, Gmina Czarny Dunajec złożyła wniosek do Wojewody Małopolskiego o przyznanie na ten cel dofinansowania w kwocie 59850,00 zł.

Dzięki pozyskanym środkom w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu, Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem, Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem, Szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie, Szkole Podstawowej nr 1 im. Andrzeja Knapczyka- Ducha w Czerwiennem, Szkole Podstawowej w Podczerwonem, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu, Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku, Szkole Podstawowej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie, gabinety profilaktyki zdrowotnej wzbogacą się o nowe wyposażenie. Zakupione zostaną kozetki, stoliki zabiegowe lub stanowiska pracy – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej, szafki do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, wagi medyczne ze wzrostomierzem, parawany, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, stetoskopy, tablice Snellena do badania ostrości wzroku, tablice Ishihary do badania widzenia barwnego oraz tablice – siatek centylowych wzrostu i masy ciała oraz innych pomocy do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników.