Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Sprawozdanie z konsultacji w sprawie projektu uchwały przyjęcia Programu Rozwoju Sportu 2018-2019

2017-12-28 do 2018-01-14 // Oglądano: 1242 // Wstecz

Czarny Dunajec 28.12.2017r.

Sprawozdanie

z konsultacji Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie: projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na   lata 2018 – 2019

W dniu 11.12.2017r. do publicznej wiadomości zostało podane ogłoszenie w sprawie konsultacji dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na   lata 2018 – 2019.

Tryb konsultacji

Forma konsultacji
Wyrażenie pisemnej opinii dotyczącej  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na   lata 2018 – 2019.

Przebieg konsultacji

Sposób dostarczenia opinii
Uwagi i wnioski dotyczące projektu w/w uchwały mogły składać działające na terenie gminy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 27 grudnia 2017r., osobiście w Urzędzie  Gminy Czarny Dunajec, w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org. Opinie po analizie mogły być w miarę możliwości uwzględniane.

Rezultat konsultacji

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.