Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD MIESZKAŃCÓW GMINY OD 1 STYCZNIA 2018 r.

2018-01-02 do 2018-01-27 // Oglądano: 4330 // Wstecz

OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY CZARNY DUNAJEC

– obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Ilość osób tworzących gospodarstwo domowe

Wysokość opłaty od gospodarstwa domowego w przypadku stosowanie się do zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Kwota miesięczna

Kwota kwartalna

Kwota roczna

1

9 zł

27 zł

108 zł

2

18 zł

54 zł

216 zł

3

27 zł

81 zł

324 zł

4

36 zł

108 zł

432 zł

5-6

45 zł

135 zł

540 zł

7-8

54 zł

162 zł

648 zł

Ø 8

63 zł

189 zł

756 zł


 

 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości wnoszą za trzymiesięczne okresy rozliczeniowe (kwartały kalendarzowe), w następujących terminach:

1) Za I kwartał – w terminie do 15 marca danego roku,

2) Za II kwartał – w terminie do 15 maja danego roku,

3) Za III kwartał – w terminie do 15 września danego roku,

4) Za IV kwartał – w terminie do 15 listopada danego roku.

 

Opłatę należy wnosić w ustalonych terminach, bez wezwania lub przypomnienia, zgodnie ze złożoną deklarację o wysokości opłaty za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wynikająca z wyliczenia tej opłaty za trzymiesięczny okres, kwota nadpłacona zostanie naliczona na poczet przyszłych opłat.

 

Opłatę można uiścić:

1) w kasie urzędu Gminy Czarny Dunajec,

2) u sołtysa wsi,

3) przelewem na rachunek bankowy: 30 8792 0008 0000 0000 2828 0001