Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Program ochrony cietrzewia Niziny i Borów Orawsko Nowotarskich

2003-05-04 do 2003-05-04 // Oglądano: 2071 // Wstecz
Cietrzew jest gatunkiem stosunkowo mało znanymw społeczeństwie, a wraz z postępującym spadkiem liczebności malejąszansę na jego poznanie w naturze. Nie ma też możliwości obejrzeniatego pięknego ptaka w ogrodach zoologicznych, natomiast za sprawąswoistego rytuału wiosennych toków, wizerunek cietrzewia można znaleźćw wielu albumach poświęconych polskiej przyrodzie, w których jestsymbolem środowisk bagiennych, rozległych torfowisk i wrzosowisk.Przygotowane programy ochrony cietrzewia nie będą mogły być w pełnizrealizowane bez zaakceptowania ich przez społeczności lokalne.Edukacja więc powinna być niezbędną częścią ochrony cietrzewia. DlategoZarząd Koła Łowieckiego "Szarak" w Nowym Targu zwraca się z apelem doPanów Wójtów i Sołtysów wsi okalających dolinę torfowisk, aby nazebraniach wiejskich i gminnych poruszyć ten problem, dotyczący min.niszczenia i wycinania starej brzozy, która w okresie jesienno-zimowymjest cenną bazą żerową dla cietrzewia; wycinki tej brzozy dokonująmieszkańcy Czarnego Dunajca i okolicznych wiosek, zabierają oni cienkiegałęzie, pozostawiając pień, co wszystko powoduje coroczne niszczenietego gatunku drzewa, którego jest coraz mniej, a to wszystko razemstanie się przyczyną przemieszczenia się cietrzewi w inne tereny, wposzukiwaniu żeru, a nawet gorzej wyginięcia tego ptaka bezpowrotnie.

Drugiproblem ginięcia cietrzewia na Borach Dunajeckich, to wypas owiec.Wojewódzki Konserwator Przyrody posiada, znaczne sumy pieniężneprzeznaczone na ochronę cietrzewia i przy dobrym porozumieniu zapłacikilkakrotnie więcej za nieużytki, które dzierżawione są przez PanówBaców od gminy.

W maju, kiedy odbywają się wiosenne toki tychwspaniałych ptaków, na te tereny wkraczają Bacowie wraz z setkami owieci kilkunastoma psami pasterskimi, przerywając tokowiska cietrzewi i ichrozmnażanie się.
Cietrzew jest ptakiem bardzo dzikim i płochliwym,toteż od czasu pojawienia się owiec na tych terenach jego liczebnośćzmalała kilkakrotnie. Od roku 1990 cietrzew jest pod ścisłą ochroną iznajduje się w " Czerwonej Księdze Ginących Gatunków".

Mamynadzieję, że nowy Pan Wójt Gminy Czarny Dunajec przyłączy się doratowania cietrzewia i ginących brzóz na Borach Dunajeckich iWróblowiańskich. Na dowód przysyłamy jedno zdjęcie zniszczonej brzozy,a jest ich bardzo dużo.