Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE Nr 42/2018 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 28.03.2018 r.

2018-03-29 do 2018-04-14 // Oglądano: 866 // Wstecz
w sprawie: opłaty za I kwartał 2018 roku za dostawę wody z wodociągu publicznego w miejscowości Czarny Dunajec

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 495 Kodeksu cywilnego, postanawia się, co następuje:

 

§1

 

Z uwagi na stwierdzoną w dniach 15.01.2018 – 05.02.2018 r., 02.03.2018 r. – 15.03.2018 r. oraz 19.03.2018 r. – 27.03.2018 r. niezdatność wody z wodociągu gminnego w miejscowości Czarny Dunajec do spożycia przez ludzi, potwierdzoną decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zakazie korzystania zwody do celów spożywczych, – opłaty za I kwartał 2018 roku za dostawę wody z wodociągu publicznego w miejscowości Czarny Dunajec nalicza się dla wszystkich użytkowników w wysokości 50 % opłaty kwartalnej.

Kwartał obejmuje 3 miesiące 2018 r.: styczeń, luty, marzec.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia zaleca się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

Józef Babicz