Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

2018-05-04 do 2018-05-25 // Oglądano: 782 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / oraz Uchwały nr Nr XXXIII / 352 / 2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 04.2018, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości

Dz. ew. 13423, 13424, 13427

Położenie

Czarny Dunajec – bory

Księga wieczysta

NS1T/00137914/3

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

RP-tereny użytków rolnych

Powierzchnia

0.6480 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność rolnicza -

Warunki umowy

Czynsz roczny - 100,00 zł

Okres dzierżawy

Od 01.05.2018r do 31.12.2027r

Czarny Dunajec dnia 30.04.2018 r.