Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Stacja uzdatniania wody wraz z ujęciem wody

2018-03-20 do 2018-06-20 // Oglądano: 1505 // Wstecz
Stacja uzdatniania wody wraz z ujęciem wodyStacja uzdatniania wody wraz z ujęciem wody została wybudowana dzięki wsparciu finansowemu środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji: „Budowa ujęcia wody Podczerwone, przebudowa ujęcia wody Czarny Dunajec wraz z budową stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody”.

Głównym celem operacji była poprawa standardu warunków zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Czarny Dunajec.

Koszt całkowity realizacji projektu wyniósł 3295728,25 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1693327,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Operacja typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”

w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” , tj. wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020