Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

2006-10-16 do 2006-10-16 // Oglądano: 2435 // Wstecz
I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Czarny Dunajec
z dnia 16 października 2006 roku


o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tekst jednolity - Dz. U z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr 37/98 Zarządu Gminy Czarny Dunajec z dnia 24.08.1998r. - Wójt Gminy Czarny Dunajec podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji w wyborach wyznaczonych na dzień 12 listopada 2006 roku.NR OBWODU


GRANICE OBWODU


SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI Wyborczej


1

Czarny Dunajec ,ulice : Bugaj, Kamieniec Dolny, Jana Pawła II, Kantora, Kolejowa, Mościckiego, Ogrodowa, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Tetmajera.

Remiza OSP w Czarnym Dunajcu 

2

Wróblówka

Szkoła Podstawowa we Wróblówce

3

Dział

Szkoła Podstawowa w Dziale

4

Pieniążkowce

stary budynek Szkoły Podstawowej w Pieniążkowicach

5

Odrowąż

Szkoła Podstawowa w Odrowążu

6

Załuczne

Gimnazjum w Załucznem
7

Podszkle

Szkoła Podstawowa w Podszklu

8

Piekielnik

Szkoła Podstawowa w Piekielniku

9

Podczerwone

Remiza OSP w Podczerwonem

10

Ciche Dolne od nr 1 do 215

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem. 

11

Ciche Środkowe od nr 216 do 449

Remiza OSP w Cichem Środkowem

12

Ciche Górne od nr 450 do końca

Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem

13

Ratułów Dolny od nr 1 do 173

Remiza OSP w Ratułowie Dolnem.

14

Ratułów Górny od nr 174 do końca

Remiza OSP w Ratułowie Górnem

15

Stare Bystre Dolne od nr 230 do końca

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich nr 1 w Starem Bystrem

16

Stare Bystre Górne od nr 1 do 229

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich nr 2 w Starem Bystrem

17

Czerwienne Górne od nr 171 do końca 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem Górnem

Lokal dostosowany do potrzeb osób Niepełnosprawnych

18

Czerwienne Dolne od nr 1 do 170

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennem

19

Chochołów 

Szkoła Podstawowa w Chochołowie

20

Koniówka

Remiza OSP w Koniówce

21

Czarny Dunajec, ulice : Kamieniec Górny, Kmietowicza, Nadwodna, Parkowa, Rynek, Targowa

Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu - Rynek.

Lokal dostosowany do potrzeb osób 

Niepełnosprawnych.Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych w dniu 12 listopada 2006 roku w godzinach od 600 do 20 00 .