Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 14 sierpnia 2018r.

2018-08-20 do 2018-11-20 // Oglądano: 1298 // Wstecz
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II informuje, że zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. mogą być dokonane do 55 dnia przed dniem wyborów – art. 402 § 1 oraz 403 § 3 Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 100 i 1349).

Oznacza to, że zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2018 r. w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II, ul. Gorzkowska 30.

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego składa się komisarzowi wyborczemu właściwemu ze względu na siedzibę komitetu. Właściwość terytorialna Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II to powiaty i gminy z terenu powiatów limanowskiego, nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego.

Zawiadomienia w formie pisemnej wraz z załącznikami mogą być w inny sposób doręczone Komisarzowi Wyborczemu (np. pocztą). W przypadku wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Na stronie internetowej www.pkw.gov.pl umieszczone są informacje Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetów wyborczych.

 Komisarz Wyborczy

w Nowym Sączu II

(-) Piotr Borkowski