Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 sierpnia 2018r.

2018-08-20 do 2018-11-20 // Oglądano: 1196 // Wstecz
o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), w związku wyborami do rad gmin, rad powiatów,

 

sejmików województw i raddzielnic m.st. Warszawy orazwyborami wójtów,

 

burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,

 

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II informuje, co następuje:

 

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych tj. powiatowych komisji wyborczych, miejskich komisji wyborczych i gminnych komisji wyborczych na obszarze obejmującym powiaty: limanowski, nowotarski, suski i tatrzański.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczych przyjmowane są w siedzibie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II, 33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 30, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 800 do 1600 . Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 6 września 2018 r. o godzinie 1600.

 

Druk zgłoszenia kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej stanowi załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, umieszczonej na stronie www.pkw.gov.pl

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy

w Nowym Sączu II

(-) Piotr Borkowski