Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 21 sierpnia 2018 r., o okręgach wyborczych na terenie Gminy Czarny Dunajec,

2018-08-23 do 2018-10-31 // Oglądano: 1460 // Wstecz
ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu
oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Dunajcu
dla wyborów do Rady Gminy Czarny Dunajec oraz wyborów Wójta Gminy Czarny Dunajec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art.422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXII/335/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarny Dunajec na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Czarny Dunajec(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 2275)

– podaje się do publicznej wiadomości informację:

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba wybieranych radnych w okręgu

1

Sołectwo : Czarny Dunajec, Wróblówka, Podczerwone, Koniówka, Chochołów

7

2

Sołectwo : Pieniążkowice, Dział, Odrowąż, Załuczne, Podszkle, Piekielnik,

6

3

Sołectwo : Ciche, Ratułów, Czerwienne, Stare Bystre

8

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Dunajcu mieści się w budynku Urzędu Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, Sala obrad, tel. 18 26135 40.

Wójt Gminy Czarny Dunajec
(-) Józef Babicz