Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE Nr 172/2018 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 21 września 2018 r.

2018-09-21 do 2018-10-05 // Oglądano: 867 // Wstecz
w sprawie: Konkursu na administratora obiektu „Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie”

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/381/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia formy, w jakiej prowadzona będzie działalność Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie

z a r z ą d z a m , co następuje:

 

§1

 

1. Ogłaszam Konkurs na administratora obiektu „Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie”. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy stanowią odpowiedniozałącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Wyznaczam zespół składający się z następujących pracowników do przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w ust. 1, w tym także do wyłonienia administratora:

1) Magdalena Jarosz – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

2) Jacek Piotrowski – inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia zaleca się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska .

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


pdfformularz oferty_p
Dodano: 2018-09-21 14:05:58Pobrano: 375 // 1.29 MB
pdfZalacznik nr1
Dodano: 2018-09-21 14:05:59Pobrano: 352 // 1.03 MB