Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Informacja o składach Komisji ds. przeprowadzenia wyborów samorządowych 2018

2018-10-09 do 2018-11-11 // Oglądano: 1429 // Wstecz

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 1 wCZARNYM DUNAJCU

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Gacek Joanna Halina

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Kojs Szymon Marcin

Wróblówka

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Obrochta Sylwia Joanna

Czarny Dunajec

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Nowobilska Anita Barbara

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Dostal Larysa Weronika

Spytkowice

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Bandyk Katarzyna

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Mierzyński Kamil Dawid

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Winnicki Sławomir Paweł

Czarny Dunajec

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

 

9.

Klimowski Jan

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego


OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 2 wCZARNYM DUNAJCU

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Kukułka Katarzyna Elżbieta

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Kubasik Maria

Czarny Dunajec

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Grybel Małgorzata Magdalena

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Łyszczarczyk Dariusz Łukasz

 

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Biela Sandra Maria

Spytkowice

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Kosakowska Monika Anna

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Solarczyk Renata Zofia

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Szwajnos Bernadetta

Chochołów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

9.

Głowacz Katarzyna

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

 

 

 


OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 3 wCZARNYM DUNAJCU

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Fatla Anna

Stare Bystre

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Kapuściarz Karolina Anna

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Chowańska Ewelina Dominika

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Rosińska Elżbieta

Czarny Dunajec

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Brynkus Karolina Joanna

Rabka Zdrój

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Kaczmarczyk Małgorzata Antonina

Kraków

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Świderska Maria Agnieszka

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Stopka Józef

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

9.

 

Sobek Maria

Czarny Dunajec

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 4 we WRÓBLÓWCE

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Gonciarczyk Anna Aleksandra

Wróblówka

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Sobula Franciszka

Wróblówka

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Gaworek Marcin Stanisław

 

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Łabuda Anna Stanisława

Czarny Dunajec

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Rosiński Stanisław

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

6.

Długa Agnieszka Dorota

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

7.

Czyszczoń Zofia

Raba Wyżna

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

8.

Głowacz Justyna

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego


OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 5 wPIENIĄŻKOWICACH

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Federak Katarzyna

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Bartyzoł-Zięba

Alina Anna

Pieniążkowice

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Stopka Zofia Krystyna

Pieniążkowice

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Słodyczka Monika

Pieniążkowice

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Sobek Izabela Aneta

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Komperda Natalia Anna

Pieniążkowice

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Kościelniak Agnieszka Józefa

Pieniążkowice

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Bartyzoł Zbigniew Józef

Pieniążkowice

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 6 wDZIALE

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

 

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Skorupa Damian

Podczerwone

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Miętus Zuzanna Gabriela

Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Dzielska Dorota Janina

Dział

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Pawlak Halina Kazimiera

Piekielnik

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Kowalska Agata Katarzyna

Raba Wyżna

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Komperda Joanna Maria

Pieniążkowice

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Lampa Dawid Kazimierz

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Adamczyk Magdalena Maria

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

9.

Głowacz Kinga

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 7 wODROWĄŻU

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Bilska Barbara Zofia

Odrowąż

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Bobek Józef

Odrowąż

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Siodłak Marzena Janina

Odrowąż

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Czepiel Małgorzata

Odrowąż

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Michałek Anna Małgorzata

Raba Wyżna

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Mastela Anna

Podszkle

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Gonciarczyk Aneta

Odrowąż

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Rafacz Jolanta

Wróblówka

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 8 wZAŁUCZNEM

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Piszczek Karolina Agata

Ratułów

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Gal Danuta

Załuczne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Król Bernadeta

Załuczne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Stopka Stanisław

Załuczne

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Wędziarz Aneta

Raba Wyżna

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Spytkowska Lidia Magdalena

Podszkle

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Pęksa Janina

Załuczne

wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Grela Weronika

Załuczne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

 

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 9 wPODSZKLU

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Smorek Maria

Piekielnik

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Sitarz Barbara

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Bielańska Urszula

Załuczne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Dewera Marzena

Podszkle

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Śmiech Alicja Maria

Jabłonka

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Ciślak Mariusz Tomasz

Pieniążkowice

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Kozioł Janusz

Podszkle

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Król Bernadetta

Podszkle

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 10 wPIEKIELNIKU

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Barnaś Danuta Maria

Piekielnik

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Kapałka Edward

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Chowaniec Bożena

Bukowina Osiedle

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Majerczyk Janina Zofia

Piekielnik

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Lis-Lenart Joanna Helena

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Banaś Grzegorz Janusz

Piekielnik 202a

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Papierz Agnieszka Ewa

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Maśnica Sylwia Anna

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

9.

Pawlarczyk Dominika

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 11 wPIEKIELNIKU

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Gruszka Andrzej

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Kapałka Tomasz Jakub

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Stafira Sylwia Justyna

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Wesołowska Stanisława

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Bukowska-Ziółko Jadwiga

Czarny Dunajec

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Zapotoczna-Kmin Elżbieta

Podszkle

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Kąś Katarzyna

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Zapotoczna Ewa Beata

Piekielnik

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 


OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 12 wPODCZERWONEM

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Hajnos Dominik

Stare Bystre

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Kapuściarz Franciszek Ludwik

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Podczerwińska Urszula

Podczerwone

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Marusarz Maciej Maksymilian

Podczerwone

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Bukowski Stanisław Bogdan

Czarny Dunajec

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

6.

Styrczula Barbara Aniela

Podczerwone

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

7.

Stołowski Piotr Andrzej

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

8.

Kula Dorota Maria

Podczerwone

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego


OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 13 wKONIÓWCE

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Miętus Renata Katarzyna

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Sroka Jan

Koniówka

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Najechalska Katarzyna Stefania

Załuczne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Rafacz Michał Paweł

Koniówka

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Klimowska Helena

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Wacławiak Artur

Podszkle

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Michniak Anna

Koniówka

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Podczerwińska Agnieszka Maria

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

9.

Obyrtacz Jan Andrzej

Koniówka

wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego


OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 14 w CHOCHOŁOWIE

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Baziński Bartłomiej

Chochołów

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Leja Kazimiera Katarzyna

Chochołów

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Łowisz Katarzyna Agnieszka

Dzianisz

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Kowalik Joanna Barbara

Chochołów

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Krok Dorota Beata

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Krupa Piotr Jan

Chochołów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Łowisz Anna Aniela

Stare Bystre

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Maciusiak Anna

Chochołów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

9.

Pilch Maria

Chochołów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 15 w CICHEM

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

 

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Marszałek Kornelia Anna

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Piczura Katarzyna

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Szwajnos Maciej Michał

Chochołów

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Sikora Joanna Sylwia

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Kolasa Anna

Waksmund

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Jędraszczak Joanna Monika

Podszkle

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Sęk Katarzyna Maria

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Szwajnos Maria

Chochołów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

9.

Orszulak Małgorzata

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego


OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 16 wCICHEM

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Murańska Dominika

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Michniak Weronika

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Kula Halina Aniela

Ciche

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Domagała-Mitoraj Krystyna

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Bukowski Andrzej Kazimierz

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Orszulak Anna

Ciche

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Bobak Magdalena Monika

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Watycha Kazimierz Adam

Podczerwone

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

9.

Pojedyniec Paulina

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego


OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 17 wCICHEM

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Piczóra Ewa

Ciche

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Styrczula Sylwia

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Styrczula Karolina Ewa

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Styrczula Grzegorz

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Magulski Damian Daniel

Szaflary

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Mateja Paweł

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Hyrczyk Anna

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Wajda Renata Bogumiła

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

9.

Piczura Barbara

Ciche

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego


OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 18 wRATUŁOWIE

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Leja Katarzyna Anna

Ratułów

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Tylka Weronika

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Bednarz Monika Weronika

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Franos Małgorzata

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

5.

Wrzaszczak Monika Maria

Pyzówka

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6.

Ratułowski Jacek

Ratułów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

7.

Lipień Natalia Krystyna

Ratułów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

8.

Bartuzi Maria

Ratułów 1

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 19 w RATUŁOWIE

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Małysa Katarzyna

Ratułów

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Dzielawa Andrzej Marian

Dział

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Łowisz Ewa Zofia

Ciche

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Franos Izabela

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Starzak Katarzyna

Pyzówka

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Żegleń Antonina

Ratułów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Konopka Zofia

Ratułów

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Orłowska Ewa

Piekielnik

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

9.

Basiorka Grażyna Danuta

Ratułów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego


OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 20 w CZERWIENNEM

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Mrugała Marcin

Czerwienne

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Zatłoka Krystyna Stanisława

Ratułów

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Mostaviuc Małgorzata

Czerwienne

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Rapacz Ewa

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Rafacz Małgorzata

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Wacławiak Władysława

Podszkle

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Rafacz Zofia

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Skowyra Dorota

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

9.

Krzystyniak Zofia

Nowy Targ

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 21 wCZERWIENNEM

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Marusarz-Bieda Grażyna

Maruszyna

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Juchas Magda

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Rapacz Bernadetta Maria

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Brzuchacz Agata

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Rafacz Ewelina Paulina

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Kluska Kamil

Czarny Dunajec

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Rafacz Paulina Zofia

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Łowisz Małgorzata

Czerwienne

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

9.

Styrczula Joanna Katarzyna

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego


OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 22 wSTAREM BYSTREM

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Tyrała Bogumiła Teresa

Stare Bystre

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Marszałek Dominika Anna

Wróblówka

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Kula Józef Marian

Ciche

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Styrczula Józefa

Stare Bystre

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Benedykt Wojciech Jan

Pyzówka

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Kidoń Maciej Łukasz

Czarny Dunajec

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Hosaniak Łukasz Piotr

Stare Bystre

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Gąsienica Natalia

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

 

OBWODOWA KOMISJA Wyborcza nr 23 wSTAREM BYSTREM

ds. przeprowadzenia głosowania

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku

Lp.

Nazwisko i Imię

Adres zamieszkania

Funkcja

Zgłoszony przez

1.

Galica Władysława

Stare Bystre

Członek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

2.

Marszałek Renata

Wróblówka

Przewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni z Wyborcami

 

3.

Tomasik Zofia

Pieniążkowice

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Inna Gmina

 

4.

Iżyk Emilia

Stare Bystre

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego

 

5.

Benedykt Magdalena Zofia

Pyzówka

Członek

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

6.

Waśniowska Anna Karolina

Stare Bystre

Wiceprzewodniczący

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego

 

7.

Bryja Agnieszka Ewa

Stare Bystre

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

 

8.

Szymusiak Teresa Anna

Ciche

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Ratułowskiego