Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu lub użyczenia

2018-11-12 do 2018-12-04 // Oglądano: 1125 // Wstecz

Oznaczenie nieruchomości

Obiekty lodowiska położone na działkach ewidencyjnych nrnr 5377/5, 5383/2, 5384/2, 5385/1, 5386/1, 5387/1 i 5389/4 w Czarnym Dunajcu.

Położenie

Czarny Dunajec ul. Jana Pawła II 144 – przy Szkole Podstawowej.

Powierzchnia

- gruntu - 3,0682 ha;

- użytkowa obiektu – 1627 m2

Księga wieczysta

NS1T/00105242/8

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Hala lodowa z infrastrukturą towarzyszącą iwyposażeniem, przeznaczona do wykorzystania na cele edukacyjne, sportowe irekreacyjne ‑wograniczonym zakresie komercyjnie.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

UP--tereny usług publicznych

Warunki umowy

Obiekt dotychczas udostępniony Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu na zasadzie umowy użyczenia.

Okres użyczenia/najmu

- do 5 lat.

Czarny Dunajec dnia 07.11.2018 r