Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec uczestniczy w projekcie pt. EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej

2018-06-14 do 2018-08-29 // Oglądano: 1172 // Wstecz
Gmina Czarny Dunajec uczestniczy w projekcie pt. EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej

Biorąc pod uwagę tę rolę i potencjał Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w zakresie realizacji polityki zagranicznej państwa w wymiarze samorządowym, wzmacnianiu merytorycznego zaplecza współpracy międzynarodowej, aktywnego uczestnictwa w projektach regionalnych w ramach Grupy Wyszehradzkiej – Gmina Czarny Dunajec wspiera jako partner realizację zadania pt. „Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jako narządzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej” realizowanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od czerwca do listopada 2018 r. Do zadań Gminy czarny Dunajec w ramach tego projektu należy udzielenie merytorycznej pomocy i udział w wydarzeniach projektu, tj. :

§ dwudniowej międzynarodowej konferencji na temat roli EUWT TATRY i innych Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej z udziałem polskich podmiotów we wzmacnianiu współpracy międzynarodowej wraz z wizytą studyjną,

§ opracowaniu folderu informacyjnego na temat współpracy transgranicznej,

§ analiziepotencjału rozwojowego i kierunków dalszych działań EUWT TATRY w przyszłej perspektywie 2020+.

W wyniku realizacji tych zadań promowane będzie współdziałanie na poziomie samorządowym pomiędzy polskimi i słowackimi samorządami i podmiotami w ramach EUWT TATRY, wzmacniane zostanie spostrzeganie pozycji Polski jako aktywnego uczestnika wspólnych polsko-słowackich inicjatyw i projektów regionalnych, a także podkreślone zostanie wykorzystanie potencjału EUWT jako narzędzia wspólnej realizacji przez partnerów na polsko-słowackim pograniczu priorytetów polskiej polityki zagranicznej na poziomie samorządowym.

**********************************************************************************

O współpracy EUWT TATRY z Gminą Czarny Dunajec

Gmina Czarny Dunajec współpracuje z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY od początku jego działalności. W latach 2014-2015 zaangażowała Ugrupowanie w roli menadżera odpowiedzialnego za koordynowanie i zarządzanie realizacją wielkiego transgranicznego projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. W projekcie tym uczestniczyło aż 13 samorządów, a partnerem wiodącym była Gmina Czarny Dunajec. Zadania Ugrupowania polegały m.in. na koordynowaniu współpracy 13 partnerów oraz wsparciu merytorycznym i organizacyjnym samorządów. Dzięki temu zdecydowanie ułatwiona została współpraca pomiędzy samorządami i skuteczność osiągania efektów tego międzynarodowego projektu. Przedsięwzięcie to prezentowane jest obecnie jako przykład międzynarodowej współpracy pomiędzy samorządami, w 2016 roku został projektem flagowym Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Od 2016 roku Gmina Czarny Dunajec we współpracy z EUWT TATRY przy przygotowaniu i realizacji transgranicznego projektu pt. „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza”, który w I naborze Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został najwyżej oceniony. Naszą współpracę kontynuujemy również przy przygotowaniach i realizacji kolejnych etapów Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr. Oba projekty zarządzane przez EUWT TATRY, w których realizacji uczestniczy Gmina Czarny Dunajec reprezentują Program Współpracy Transgranicznej w europejskim konkursie projektów Regio Stars.

Wsparcie, jakiego EUWT TATRY udziela samorządom w realizacji współpracy transgranicznej i przedsięwzięć o charakterze transgranicznym bardzo dobrze obrazuje, jak pozytywnie działania takiego podmiotu jak EUWT wpływają na wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej oraz umacniają pozycję polskich samorządów jako liderów wspólnych projektów regionalnych.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
w konkursie "Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018"