Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

2019-01-09 do 2019-01-31 // Oglądano: 1150 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia :

Oznaczenie nieruchomości

Dz.ew. 4791/4 – lokal na piętrze budynku

Położenie

Piekielnik – Ośrodek Zdrowia

Powierzchnia lokalu

36,34 m²

Księga wieczysta

KW 91732

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Siedziba Oddziału Związku Podhalan w Piekielniku

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

UC – tereny usług o charakterze komercyjnym

Warunki umowy

Użyczenie

Okres użyczenia

Czas nieokreślony

Oznaczenie nieruchomości

Dz. ew. 11038/188

Położenie

Chochołów

Powierzchnia

1,4642 ha

Księga wieczysta

NS1T/00136734/0

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

UT- tereny usług związanych z funkcją turystyki i rekreacji

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność statutowa Ludowego Zespołu Sportowego „Szarotka” Chochołów.

Warunki umowy

Użyczenie

Okres dzierżawy

Czas nieokreślony.

Czarny Dunajec dnia 08.01.2019 r