Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

2019-01-09 do 2019-01-31 // Oglądano: 1166 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Oznaczenie nieruchomości

Dz.ew. 2053/2 – lokale na parterze budynku

Położenie

Czerwienne – Szkoła Podstawowa

Powierzchnia użytkowa

178,81 m²

Księga wieczysta

NS1T/00112602/2

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność oświatowa – oddziały przedszkolne

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

UP – tereny usług publicznych

Okres najmu

Kontynuacja najmu do 30 czerwca 2019 r

Czarny Dunajec dnia 08.01.2019r.