Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Gmina Cz. Dunajec - Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Od przedszkola do seniora - strefa rekreacyjno-sportowa w miejscowości Czarny Dunajec" współfinansowanego ze środków UE - II

2019-02-12 do 2019-02-27 // Oglądano: 1282 // Wstecz
                                                              

Operacja dofinansowana w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


 
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Od przedszkola do seniora - strefa rekreacyjno-sportowa w miejscowości Czarny Dunajec" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 
Znak sprawy: RB.271.5.2019

Ogłoszenie nr 513016-N-2019 z dnia 12-02-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 27-02-2019 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 27-02-2019 o godz. 12:00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2019-05.pdf
Dodano: 2019-02-12 10:41:56Pobrano: 342 // 0.55 MB
pdfSIWZ_2019-05.pdf
Dodano: 2019-02-12 10:43:07Pobrano: 384 // 18.64 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-05.doc
Dodano: 2019-02-12 10:44:03Pobrano: 356 // 0.20 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-05.doc
Dodano: 2019-02-12 10:44:23Pobrano: 294 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-05.doc
Dodano: 2019-02-12 10:44:41Pobrano: 302 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-05.pdf
Dodano: 2019-02-12 10:45:02Pobrano: 326 // 0.68 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot-uslug_2019-05.doc
Dodano: 2019-02-12 10:45:23Pobrano: 334 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2019-05.doc
Dodano: 2019-02-12 10:45:44Pobrano: 312 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-05.doc
Dodano: 2019-02-12 10:46:02Pobrano: 300 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-05.doc
Dodano: 2019-02-12 10:46:35Pobrano: 297 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-05.doc
Dodano: 2019-02-12 10:46:53Pobrano: 291 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-05.doc
Dodano: 2019-02-12 10:47:08Pobrano: 299 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Przedmiar_robot_2019-05.pdf
Dodano: 2019-02-12 10:47:31Pobrano: 403 // 5.47 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_techniczna_2019-05.zip
Dodano: 2019-02-12 10:48:03Pobrano: 436 // 17.38 MB
pdfZalacznik_13_STWiOR_2019-05.pdf
Dodano: 2019-02-12 10:48:26Pobrano: 338 // 4.26 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-02-27 12:24:05Pobrano: 422 // 0.58 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2019-03-06 09:46:08Pobrano: 340 // 0.64 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2019-03-27 12:25:44Pobrano: 299 // 0.44 MB