Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 lutego 2019r.

2019-02-14 do 2019-02-28 // Oglądano: 763 // Wstecz
w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w dziedzinie sportu
w roku 2019

Działając na podstawie art.15, ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. 2018 poz. 450) , art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. 2018 poz. 994), oraz §7 Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków itrybu udzielania irozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (t.j. Uchwała nr XXX/312/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r.)

z a r z ą d z a m

co następuje:

 

§ 1.

Powołuję Komisję ds. opiniowania ofert instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na wykonywanie zadańpublicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2019r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

w składzie:

 

1. Michał Jarończyk - Przewodniczący

2. Marek Szuba - Członek

3. Mateusz Latoszek - Członek

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.