Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe - nagłośnienie sesji Rady Gminy

2019-03-07 do 2019-03-14 // Oglądano: 1168 // Wstecz

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu nagłośnienia sesji Rady Gminy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Stanowisko konferencyjne z własnym głośnikiem i mikrofonem, z możliwością indywidualnego włączania i wyłączania mikrofonu – 13szt. (przewodowe)

- Stanowisko konferencyjne z własnym głośnikiem i mikrofonem z możliwością indywidualnego włączania i wyłączania mikrofonu oraz zablokowania mikrofonów na innych stanowiskach (stanowisko prowadzącego, przewodowe ) – 1szt.

- Centrala miksująco wzmacniająca z możliwością podłączenia urządzenia rejestrującego i urządzeń zewnętrznych Np. mikrofon bezprzewodowy, dodatkowe nagłośnienie– 1szt

- pełne okablowanie, dopasowane do potrzeb i wymiarów stacjonarnego nagłośnienia sali sesyjnej zaprojektowane przez dostawcę – 1kpl.

- uruchomienie zestawu, dostarczenie instrukcji montażu i obsługi, przeszkolenie personelu

 

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 7 dni od przyjęcia oferty.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

- posiadać datę sporządzenia,

- wyszczególnione ceny netto i brutto

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, faksu, e-mail, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, e-mail: wglowacz@czarny-dunajec.pldo dnia 13.03.2019r.

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Wojciech Głowacz pod numerem telefonu 18 26 135 43