Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Piekielnik - Wykonanie ścieżki rowerowej w ramach Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczego szlaku wokół Tatr - odcinek Cz. Dunajec - Piekielnik

2019-04-08 do 2019-04-25 // Oglądano: 1808 // Wstecz

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie ścieżki rowerowej w ramach Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczego szlaku wokół Tatr – odcinek Czarny Dunajec - Piekielnik

 Znak sprawy: RB.271.9.2019

Ogłoszenie nr 534865-N-2019 z dnia 08-04-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 25-04-2019 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 25-04-2019 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2019-09
Dodano: 2019-04-08 12:35:54Pobrano: 345 // 0.54 MB
pdfSIWZ_2019-09
Dodano: 2019-04-08 12:36:10Pobrano: 379 // 17.63 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-09
Dodano: 2019-04-08 12:36:11Pobrano: 287 // 0.17 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-09
Dodano: 2019-04-08 12:36:12Pobrano: 293 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-09
Dodano: 2019-04-08 12:36:13Pobrano: 283 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-09
Dodano: 2019-04-08 12:36:14Pobrano: 300 // 0.73 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot-uslug_2019-09
Dodano: 2019-04-08 12:36:14Pobrano: 326 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2019-09
Dodano: 2019-04-08 12:36:15Pobrano: 329 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-09
Dodano: 2019-04-08 12:36:16Pobrano: 286 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-09
Dodano: 2019-04-08 12:36:17Pobrano: 285 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-09
Dodano: 2019-04-08 12:36:17Pobrano: 299 // 0.13 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-09
Dodano: 2019-04-08 12:36:18Pobrano: 298 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Przedmiar_robot_2019-09
Dodano: 2019-04-08 12:36:19Pobrano: 408 // 0.04 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_techniczna_2019-09
Dodano: 2019-04-08 12:36:54Pobrano: 414 // 46.29 MB
pdfZalacznik_13_STWiOR_2019-09
Dodano: 2019-04-08 12:36:55Pobrano: 346 // 0.88 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-04-25 12:34:35Pobrano: 369 // 0.56 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2019-05-09 11:19:14Pobrano: 322 // 0.62 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2019-05-22 11:43:45Pobrano: 295 // 0.35 MB