Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Gmina Cz. Dunajec - Zorganizowanie i obsługa krajowych wycieczek szkolnych w ramach projektu POKL EFS 9.1.2

2010-03-26 do 2010-03-26 // Oglądano: 2026 // Wstecz

Przetarg na świadczenie usług

nazwa zamówienia:

Zorganizowanie i obsługa krajowych wycieczek szkolnych w ramach projektu POKL EFS 9.1.2 pt. "Uwierz w Siebie! Na wiele Cie stać!"

Numer ogłoszenia: 14/2010

data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 26/03/2010

Termin składania ofert: do 08/04/2010 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 08/04/2010 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)2010.03.31
ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Wprowadzona zmiana polega na poprawieniu omyłki w załączniku nr 1 do SIWZ
(Formularz ofertowy) w części nr 2 - zmiana polega na zmniejszeniu liczby osób z 6000 na 600
Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz terminu składania ofert.

pdfUniewaznienie_postępowania
Dodano: 2011-03-09 15:23:09Pobrano: 925 // 0.02 MB