Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

2019-04-25 do 2019-05-17 // Oglądano: 849 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia :

Oznaczenie nieruchomości

Dz. ew. 3253/3, 3260, 3261

Położenie

Ratułów nr 110 C

Powierzchnia działki

0.1296 ha

Powierzchnia użytkowa budynku

306,57 m²

Księga wieczysta

NS1T/00163551/1

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Remiza OSP Ratułów Dolny

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

UP– tereny usług publicznych

Warunki umowy

Użyczenie

Okres użyczenia

10 lat

Czarny Dunajec dnia 23.04.2019 r