Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

II Etap budowy Szlaku Rowerowego Wokół Tatr

2019-06-12 // Oglądano: 965 // Wstecz

II etap budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą dla rowerzystów w ramach Szlaku wokół Tatr kontynuowany był przez 10 partnerów z Polski i Słowacji w ramach projektu flagowego w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu było Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY, a partnerami 9 samorządów - 4 polskie: Miasto Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Nowy Targ, Gmina Łapsze Niżne oraz 5 słowackich: Mesto Kežmarok, Mesto Spišská Belá, Mesto Stará Ľubovňa, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Trstená. Zatwierdzona wartość projektu to blisko 6 mln EUR w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-5 mln EUR, co stanowi 82,92% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.Realizacja projektu zaplanowana została od listopada 2016 roku do kwietnia 2019 roku.

Projekt zakładał wykonanie 60 km kolejnych ścieżek rowerowychz parkingiem„park & ride” oraz 14 miejscami odpoczynku dla rowerzystów. Zrealizowana została cała wschodnia część Szlaku po stronie polskiej oraz kolejne odcinki po stronie słowackiej. Po stronie polskiej kontynuacja Szlaku prowadzi od Miasta Nowego Targu na wschód przez Gminę Szaflary, Gminę Nowy Targ, Gminę Łapsze Niżne do przejścia granicznego Kacwin-Wielka Frankowa. Po stronie słowackiej partnerzy kontynuowali budowę tras rowerowych od miejscowości Zdziar w kierunku Tatrzańskiej Kotliny i Spiskiej Białej i dalej do Kieżmarku. Ponadto na Słowacji powstały kolejne odcinki Szlaku w Liptowskim Mikulaszu, Trstenie oraz odcinek Hniezdne-Stara Lubownia.

Oddziaływanie części inwestycyjnej projektu na znaczną część obszaru wsparcia po jednej i drugiej stronie granicy wzmocnione zostało przez działania z zakresu współpracy w dziedzinie rozwoju turystyki rowerowej na obszarze pogranicza oraz zintegrowane działania promocyjne prezentujące nowy produkt turystyczny pogranicza - Szlak wokół Tatrwraz z jego najcenniejszymi walorami. W efekcie mieszkańcy i turyści otrzymali transgraniczny produkt, który pozwala im bezpiecznie podróżować na rowerze po pograniczu i równocześnie poznawać miejsca dotąd niedostępne o niepowtarzalnych walorach historycznych, kulturowych i przyrodniczych. Produkt ten stanowi również odpowiedź na aktualne potrzeby związane z rozwojem alternatywnych, proekologicznych form podróżowania i rodzinnej rekreacji. Wartością dodaną projektu są jego rezultaty w wymiarze społeczno-ekonomicznym takie jak:

- Rozwój lokalnych inicjatyw gospodarczych – wypożyczanie rowerów, serwisy rowerowe, punkty gastronomiczne.

- Rozwój oferty turystycznej– oferty biur podróży z wycieczkami rowerowymi, organizacja rajdów rowerowych.

- Coraz szersza współpraca samorządów w zakresie rozwoju tras rowerowych na Szlak wokół Tatr lub nawiązujących do Szlaku.

- Wzrost świadomości ekologicznej – rower coraz częściej jako ekologiczny środek transportu.

- Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów-samodzielne drogi rowerowe.

- Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu (na rowerze, rolkach, nartorolkach, a zimą na nartach biegowych).

- Pełniejsze udostępnienie potencjału dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Dzięki produktom i rezultatom projekt przyczynił się zatem do realizacji takich celów jak:

  • Zwiększenie atrakcyjności pogranicza polsko-słowackiego w regionach położonych wokół Tatr poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego tego obszaru przez mieszkańców i turystów.
  • Rozwój współpracy w zakresie turystyki rowerowej na pograniczu polsko-słowackim.
  • Rozwój transgranicznej sieci ścieżek rowerowych Szlaku wokół Tatr z infrastrukturą dla rowerzystów.
  • Upowszechnianie unikalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych pogranicza polsko-słowackiego.