Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - stadion sportowy

2019-07-16 do 2019-08-06 // Oglądano: 698 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości

Cz. dz. ew.3203/7 i 3147

Położenie

Czarny Dunajec

Powierzchnia

1,0562 ha

Księga wieczysta

NS1T/00070547/1

Opis nieruchomości

Stadion sportowy przy ul. Targowej 55

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność sportowa

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

UT – tereny usług związanych z funkcją turystyki i rekreacji

Warunki umowy

Czynsz miesięczny, waloryzowany raz w roku o wskaźnik inflacji, ustalony o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni.

Wysokość czynszu

200 zł miesięcznie + VAT

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury

Okres dzierżawy

Umowa na 3 lata

Czarny Dunajec dnia 12.07.2019r.