Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe - Opracowanie audytu zewnętrznego w obszarze prowadzenia i finansowania szkół oraz przedszkoli przez Gminę Czarny Dunajec

2019-07-16 do 2019-07-25 // Oglądano: 1123 // Wstecz
ZAPYTANIE OFERTOWE

Rodzaj zamówienia: usługa

Nazwa zamówienia: Opracowanie audytu zewnętrznego w obszarze prowadzenia i finansowania szkół oraz przedszkoli przez Gminę Czarny Dunajec.

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej równowartość kwoty 30.000 EURO

1. Termin wykonania zamówienia

do końca grudnia 2019r.

2. Kryteria oceny ofert

Najniższa cena - waga kryterium: 100%

3. wymagania zamawiającego wobec wykonawcy audytu

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w okresie ostatnich trzech lat w zakresie realizacji audytów w dziedzinie oświaty. Zamawiający wymaga by wykonawca wskazał w ofercie listę co najmniej trzech zrealizowanych opracowań (audytów) wraz podaniem nazw instytucji których dotyczyły te opracowania.

4. Termin i forma złożenia oferty

Ofertę na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1do zapytania, należy złożyć w terminie do dnia: 25 lipca 2019 r. w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres:

Urząd Gminy Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

OFERTA na opracowanie audytu zewnętrznego w obszarze prowadzenia i finansowania szkół oraz przedszkoli przez Gminę Czarny Dunajec.

Nie otwierać przed dniem 26 lipca 2019r.

5. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami

Pani mgr Iwona Wontorczyk - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu

tel. kontaktowy: 18521 36 80

e-mail: iwontorczyk@czarny-dunajec.pl

 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie zawarcia umowy.

pdfZapytanie_ofertowe_Audyt_zewnetrzny_2019-23
Dodano: 2019-07-16 11:45:12Pobrano: 455 // 1.80 MB
doc01_Formularz oferty_2019-23
Dodano: 2019-07-16 11:44:05Pobrano: 340 // 0.07 MB
pdf02_Wzor_umowy_2019-23
Dodano: 2019-07-16 11:45:10Pobrano: 379 // 0.43 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-07-29 11:26:06Pobrano: 365 // 0.31 MB