Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2019-08-14 do 2019-09-04 // Oglądano: 705 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości

Cz. dz. ew.11031/24

Położenie

Chochołów

Powierzchnia

0,0504ha

Księga wieczysta

------------

Opis nieruchomości

Nieczynne koryto młynówki

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność rolnicza

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

MU2 – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

Warunki umowy

Czynsz roczny, waloryzowany raz w roku o wskaźnik inflacji, ustalony o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni.

Wysokość czynszu

50,00 zł rocznie brutto

Termin płatności

Do 31 marca każdego roku trwania umowy, czynsz za 2019 rok płatny w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Okres dzierżawy

Umowa na 3 lata

Oznaczenie nieruchomości

Cz. dz. ew.5180/5

Położenie

Czarny Dunajec ul. Ignacego Mościckiego

Powierzchnia

2 m²

Księga wieczysta

NS1T/00070547/1

Opis nieruchomości

Teren położony przy skrzyżowaniu ulic Ignacego Mościckiego i ul. Ojca Świętego Jana Pawła II

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Reklama firmy

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

KG – tereny dróg i ulic

Warunki umowy

Czynsz roczny, waloryzowany raz w roku o wskaźnik inflacji, ustalony o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni.

Wysokość czynszu

800,00 zł rocznie netto + należny podatek VAT

Termin płatności

Do 31 marca każdego roku trwania umowy, czynsz za 2019 rok płatny w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Okres dzierżawy

Umowa na 3 lata

Czarny Dunajec dnia 12.08.2019r.