Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Pomnik Ofiar II Wojny Światowej w Odrowążu

2019-09-12 do 2019-09-26 // Oglądano: 1074 // Wstecz
Pomnik Ofiar II Wojny Światowej w OdrowążuGmina Czarny Dunajec przystąpiła do konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii”, w ramach którego Sejmik Województwa Małopolskiego przyznaje pomoc finansową na pokrycie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach małej architektury stanowiących miejsca pamięci narodowej i martyrologii, będących dziedzictwem narodowym.

Wniosek odnośnie prac konserwatorskich przy kamiennym Pomniku Pamięci Ofiar II Wojny Światowej, wykonanym po 1945 r., zlokalizowanym w miejscowości Odrowąż został rozpatrzony pozytywnie.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeznaczy na ten cel 9 000,00 zł. Cały koszt odnowienia pomnika wynosi 19 700,00 zł.

Celem prac konserwatorskich jest przywrócenie utraconych cech technicznych i wartości estetycznych. Zakładanym rezultatem prac jest usunięcie lub zahamowanie przyczyn niszczących i degradujących obiekt oraz przywrócenie jego dawnego blasku przy zachowaniu analogicznych założeń architektonicznych, poprzez m.in. usunięcie lastriko, usunięcie starych kitów i spoinowania oraz nawarstwień czarnej patyny, impregnację strukturalną, uzupełnienie ubytków kamienia, a także unifikację kolorystyczną kitów.

Konserwacji obiektu dokona Firma Zbigniew Strzelczyk Konserwacja Zabytków z siedzibą w Wielkiej Wsi. Prace konserwatorskie mają potrwać do 30 listopada 2019 r.