Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ratułów - Budowa drogi dojazdowej "Droga za wodą" do istniejącej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Ratułów

2019-09-16 do 2019-10-01 // Oglądano: 1043 // Wstecz

 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Budowa drogi dojazdowej "Droga za wodą" do istniejącej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Ratułów

 Znak sprawy: RB.271.27.2019

Ogłoszenie nr 597758-N-2019 z dnia 16-09-2019 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 01-10-2019 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 01-10-2019 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfSIWZ_2019-27
Dodano: 2019-09-16 09:47:59Pobrano: 310 // 14.72 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-27
Dodano: 2019-09-16 09:48:00Pobrano: 282 // 0.17 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2019-10
Dodano: 2019-09-16 09:48:01Pobrano: 287 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2019-27
Dodano: 2019-09-16 09:48:02Pobrano: 270 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2019-27
Dodano: 2019-09-16 09:48:03Pobrano: 273 // 0.67 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot-uslug_2019-27
Dodano: 2019-09-16 09:48:03Pobrano: 280 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2019-27
Dodano: 2019-09-16 09:48:04Pobrano: 263 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-27
Dodano: 2019-09-16 09:48:05Pobrano: 290 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2019-27
Dodano: 2019-09-16 09:48:06Pobrano: 275 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-27
Dodano: 2019-09-16 09:48:07Pobrano: 271 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-27
Dodano: 2019-09-16 09:48:08Pobrano: 278 // 0.13 MB
zipZalacznik_11_Przedmiar_2019-27
Dodano: 2019-09-16 09:48:09Pobrano: 414 // 0.21 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_1-2_2019-27
Dodano: 2019-09-16 09:48:40Pobrano: 346 // 38.89 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_2-2_2019-27
Dodano: 2019-09-16 09:48:55Pobrano: 327 // 19.54 MB
zipZalacznik_13_STWiOR_2019-27
Dodano: 2019-09-16 09:48:56Pobrano: 303 // 1.07 MB
pdfOgłoszenie o zamówieniu
Dodano: 2019-09-16 10:05:33Pobrano: 286 // 0.52 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-10-01 12:27:17Pobrano: 329 // 0.53 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2019-10-02 10:48:25Pobrano: 310 // 0.58 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2019-10-15 08:27:20Pobrano: 286 // 0.33 MB