Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Trwa budowa nowego odcinka Szlaku wokół Tatr w Gminie Czarny Dunajec

2019-10-30 do 2019-11-16 // Oglądano: 423 // Wstecz
Trwa budowa nowego odcinka Szlaku wokół Tatr w Gminie Czarny DunajecPrace związane z wykonaniem ścieżki są zaawansowane. W okresie wakacyjno-jesiennym wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „DROBUD” sp. z o.o. z Żywca intensywnie kontynuował roboty budowalne związane z wykonaniem ścieżki rowerowej w ramach Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczego szlaku wokół Tatr – odcinek Czarny Dunajec-Piekielnik.

Prowadzono dalszą cześć robót ziemnych, formowania i zagęszczania nasypów oraz profilowania i zagęszczanie podłoża. Rozpoczeto także układanie warstwy wzmacniajacej grunt pod warstwy technologiczne z geowłokiny i geokrat oraz konstrukcji drewnianych ścieżki. Wykonawca zaczął również układanie na pierwszych odcinkach warstwy dolnej i górnej podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonywanie skarp, poboczy i humusowanie terenu. Wykonano przepusty na poszczególnych odcinkach ścieżki.

Koszt realizacji tej inwestycji wynosi: 3.089.937,67 zł. Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowano na 20.12.2019 r.
Zdjęcia: archiwum Gminy Czarny Dunajec

Inwestycja jest częścią projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr-etap III” wdrażanego wspólnie przez 9 partnerów z Polski i ze Słowacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja,