Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

2019-12-17 do 2020-01-17 // Oglądano: 641 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2018r poz.2204 / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości i jej powierzchnia.

Obiekt lodowiska usytuowany na działkach nrnr 5385/1,5386/1 i 5387/1 oraz części działek 5377/5,5383/2,5384/2 i 5389/4 o pow. 0,5 ha.

Położenie

Obr. CZARNY DUNAJEC Gm. Czarny Dunajec

na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Św. Jana Pawła II.

Księga wieczysta

NS1T/00105242/8

Opis nieruchomości

Obiekt lodowiska stanowiący zamkniętą halę zawierającą taflę lodową, widownię w postaci trybun oraz zaplecze techniczno-socjalne o powierzchni użytkowej 1627m2.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Obiekt przeznaczony pod działalność szkolną, rekreacyjną, sportową i kulturalną.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

UP – tereny usług publicznych

Warunki umowy

Czynsz będzie waloryzowany raz w roku o wskaźnik inflacji z roku poprzedniego.

Wysokość czynszu

- miesięcznie

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury

Okres dzierżawy

Umowa na 5 lat